،
،
،
،
،

درس اول

1- خاصیتهای مواد کدامند؟ رنگ – بو – مزه – حجم

2- ما برای شناسایی مواد از چه چیزهایی استفاده می کنیم ؟ از خاصیتهای مواد

3- مولکول چیست؟ کوچکترین بخش هر ماده که خاصیتهای آن ماده را داشته باشد.

4- چرا مواد خاصیتهای مختلفی دارند؟ چون مولکولهای آنها با هم فرق دارد

5- حالت مولکولها در مواد جامد چگونه است؟  فاصله ی مولکولها کم است، مولکولها با نیروی زیادی یک دیگر را می ربایند و مولکولها نمی توانند حرکت کنند و فقط سر جای خود می لرزند

6- چرا شکل مواد جامد ثابت است تغییر نمی کند؟ جواب سؤال 5

7- حالت مولکولها در مواد مایع چگونه است؟  فاصله ی مولکولها از جامد بیشتر است، ربایش مولکولها کمتر از جامد است و مولکولها مانند دانه های زنجیر به هم وصل هستند و مولکولها روی هم سر می خورند

8- چرا یک مایع به شکل ظرفی که در آن ریخته می شود در می آید؟ جواب سؤال 7

9- حالت مولکولها در مواد گاز چگونه است؟  فاصله ی مولکولها زیاد است، در بین آنها تقریبا ربایش وجود ندارد و مولکولها می توانند آزادانه به هر طرف بروند

10- چرا گازها در همه جای محیط پخش می شوند؟ جواب سؤال 9

11- عنصر چیست؟ به موادی که اتم های آن یکسان باشد عنصر می گویند

12- چند  عنصر مثال بزنید: طلا- آهن – اکسیژن- مس – آلومنیوم

13- ترکیب چیست؟ به موادی که اتم های آن یکسان نباشد و از چند نوع اتم درست شده باشند ترکیب می گویند.

14- چند ترکیب مثال بزنید: نفت- نمک- شیشه- شکر- آب

15- مولکولهای آب از چه اتم هایی تشکیل شده اند؟ از یک اتم  اکسیژن و دو اتم هیدروژن

16- چرا اکسیژن عنصر است؟ چون اتم های آن یکسان است.

درس دوم

1- مواد به چند شکل تغییر می کنند؟ دو شکل 1- تغییر شیمیایی 2- تغییر فیزیکی

2- تغییرات فیزیکی کدامند؟ تغییراتی هستند که درآنها ماده به ماده ی جدیدی تبدیل نشود و خاصیتهای آن ماده عوض نشود و ماده به حالت اولش بر گردد

3- چند تغییر فیزیکی مثال بزنید: بریدن چوب – خرد شدن کاغذ- یخ زدن آب- تبخیر آب- ذوب شدن یخ

4- تغییرات شیمیایی کدامند؟ تغییراتی هستند که در آنها ماده به ماده ی جدیدی تبدیل شود و خاصیتهای آن ماده عوض شود و ماده به حالت اولش بر نگردد

5- چند تغییر شیمیایی مثال بزنید: کپک زدن نان – زرد شدن برگ درختان- سوختن چوب – زنگ زدن آهن

6- اکسید آهن چیست؟ آهن در مجاورت هوای مرطوب دچار تغییر شیمیایی می شود و زنگ می زند که به زنگ آهن اکسید آهن می گویند

7- چرا زنگ زدن آهن یک تغییر شیمیایی است؟ چون شکل و رنگ و مزه و مقاومت آهن زنگ زده با آهن معمولی فرق دارد

8- چه عواملی در زنگ زدن آهن مؤثرند؟ رطوبت- ضخامت- حرارت- زمان

9- چرا آهن را رنگ می زنند؟ چون از رسیدن رطوبت و اکسیژن به آهن جلوگیری کنند

 

درس سوم

1- اجسام چه موقع حرکت می کنند؟ وقتی ما به جسم نیرو وارد کنیم

2- وقتی نیروی ما برای انجام کاری کافی نیست چه می کنیم؟ از ماشینها استفاده می کنیم

3- اهرم چیست؟ نوعی ماشین ساده است که در انتقال نیرو به ما کمک می کند

4- چند نوع اهرم مثال بزنید: درنوشابه باز کن ، قیچی، فرغون، میخ کش

5- سه قسمت اصلی اهرم را نام ببرید: تکیه گاه – قسمتی که ما به اهرم نیرو وارد می کنیم- قسمتی که اهرم به جسم نیرو وارد می کند

6- هر چه طول اهرم بلند تر باشد کار برای ما آسان تر است.

7- ماشین چیست؟ به وسایلی مانند اهرم و سطح شیب دار که کار را برای ما آسان

می کنند ماشین می گویند

8- چند نوع ماشین داریم؟ دو نوع 1- ماشین ساده 2- ماشین پیچیده

9- ماشین ساده چیست؟ ماشینی است که ساختمان ساده ای دارد

10- چند ماشین ساده مثال بزنید: پیچ گوشتی – انبر دست- اهرم- قرقره- سطح شیب دار

11- ماشین پیچیده چیست؟ ماشینی است که از به هم پیوستن چند ماشین ساده درست شده باشد

12- چند ماشین پیچیده مثال بزنید: اتومبیل- دوچرخه – ماشین لباسشویی- چرخ گوشت

13- موتور الکتریکی چیست؟ وسیله ای است  که انرِژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند

14- چند وسیله نام ببرید که موتور الکتریکی دارند: کولر- دلیر – پنکه – ماشین لباسشویی

درس چهارم

1- ما چه موقع اجسام را می بینیم ؟ وقتی نور تابش شده یا باز تابش شده به چشم ما بتابد.

2- چند نوع چشمه ی نور داریم؟ دو نوع 1- چشمه ی نور طبیعی  2- چشمه ی نور مصنوعی

3- چند چشمه ی نور طبیعی مثال بزنید. 1- خورشید 2- ستاره 3- رعد و برق 4- کرم شب تاب

4- چند چشمه ی نور مصنوعی مثال بزنید. 1- چرغ نفتی 2- چراغ برق 3- شمع

5- رنگین کمان چگونه به وجود می آید؟ اگر پس از باران بلافاصله هوا آفتابی شود نور خورشید به ذرات ریز باران که در هوا معلق است برخورد می کند. قطره های باران مثل منشور نور خورشید را تجزیه می کنند و رنگین کمان به وجود می آید

6- چرا به ذره بین عدسی هم می گویند؟ چون معمولا ذره بین را از شیشه ای به شکل عدس می سازند

7- چرا در کانون عدسی گرمای زیادی وجود دارد؟ چون عدسی نور و گرما را در یک نقطه جمع می کند

8- چند وسیله نام ببرید که در آنها عدسی به کار رفته باشد: عینک – تلسکوپ- میکروسکوپ- دوربین شکاری- دوربین فیلمبرداری- دوربین عکاسی

9- شباهت عدسی و کوره ی آفتابی در چیست؟ هر دو نور و گرما را در یک نقطه جمع می کنند

درس پنجم

1- زمین شناسان با مطالعه ی سنگهای رسوبی چه اطلاعاتی به دست می آورند؟

درباره ی آب و هوای گذشته و محل دریاها  و خشکی ها و دربارهی گیاهان و جانورانی که در گذشته زندگی می کردند اطلاعاتی به دست می آورند

2- فسیل چیست؟ به آثاری که از جانداران قدیمی در لابه لای سنگها باقی مانده باشد فسیل یا سنگواره می گویند

3- چند نوع فسیل داریم؟ 2 نوع 1- آثاری که از جاندار باقی مانده مانند رد پا 2- قسمتی از بدن جاندار در سنگ باقی مانده مانند استخوان

4- ترتیب پیدایش جانداران روی کره ی زمین را بنویسید. 1- تک سلولی ها

 2- بی مهر گان 3- مهره داران 4- دوزیستان 5- خزندگان 6- پرندگان 7- پستان داران

5- با پیدایش گیاهان زندگی بر روی خشکیهای زمین شروع شد

6- به خزندگان بزرگ قدیمی داینوسور می گویند که به معنی سوسمار ترسناک است

7- داینوسورها حدود 65 میلیون سال پیش از بین رفتند

8- بعد از نابودی داینوسورها پرندگان و پستانداران زیاد شدند

9- زمین شناسان می گویند در ابتدا روی زمین فقط یک خشکی و یک اقیانوس وجود داشته است

10- در حدود 200 میلیون سال پیش خشکی بزرگ شروع به تقسیم شدن کرد

11- مراحل تشکیل سنگ رسوبی رابنویسید. 1- حمل رسوبات توسط سیلاب 2- ته نشین شدن رسوبات در دریا 3- فشرده شدن رسوبات در ته دریا

12- وقتی در کوهی فسیل ماهی پیدا شود نشانه ی چیست؟ نشانه ی این است که در آن جا دریا بوده است

درس ششم

1- چرا خا ک برای کشاورزی لازم است؟ چون مواد معدنی لازم برای گیاه را دارد

2- در اثر خرد شدن سنگها در طول سالیان دراز خاک درست می شود

3- به چند روش خاک تشکیل می شود؟ 1- در اثر گرم و سرد شدن سنگها 2- در اثر یخ زدن آب در شکاف سنگها 3- در اثر غلتیدن سنگ در کف رودخانه ها یا طوفان ها 4- در اثر فشار ریشه ی گیاهان به سنگها

4- برا ی تشکیل لایه ای از خاک به قطر یک سانتیمتر تقریبا  200 سال زمان لازم است

5- خاک در بیابان بیشتر تشکیل می شود یا در جاهای پر باران ؟ چرا؟ در بیابان چون عوامل تشکیل خاک در آنجا بیشترو قوی تر عمل می کند

6- گیا خاک چیست؟ به مواد تیره رنگی که در خاک وجود دارد و از بقایای بدن جانوران و گیاهان مرده به وجود آمده است گیاخاک می گویند.

7- گیا خاک در کدام قسمت خاک بیشتر است؟ در سطح خاک

8- برای کشاورزی خاک رو مهم است یا خاک زیر؟ چرا؟ خاک رو – چون مقدار بیشتری گیاخاک دارد

9- برای بر گرداندن مواد معدنی به خاک چه کارهایی می توان کرد؟ 1- شخم عمیق 

2- کود دادن 3- استفاده نکردن از زمین به مدت یک سال

درس هفتم

1- فاصله ی زمین تا مرکز آن چقدر است؟ شش برابر فاصله ی  بندر عباس تا تهران یعنی 6400 کیلومتر

2- لایه های زمین را به ترتیب نام ببرید. پوسته ،گوشته ،هسته

3- جنس پویسته از چیست؟ از سنگ و خاک

4- پوسته برای ما چه فایده هایی دارد؟ مقداری نفت و زغال سنگ و گاز و آب و فلزات را در خود دارد

5- فرق گوشته و پوسته در چیست؟ گوشته بسیار کلفت تر و داغ تر از پوسته است

6- سنگهای گوشته چه حالتی هستند؟ نیمه جامد

7- قسمت های هسته را نام ببرید. 1- هسته ی درونی 2-  هسته ی بیرونی

8- جنس هسته از چه فلزاتی است؟ آهن ونیکل

9- آتشفشان چیست؟ اگر سنگها ی ذوب شده ی داخل زمین راهی به بیرون پیدا کنند و از زمین خارج شوند به آن آتشفشان می گویند

10- مخروط آتشفشان چیست؟ موادی که از دهانه ی  آتشفشان خارج می شوند پس از مدتی تبدیل به سنگ می شوند و مخروط آتشفشان را به وجود می آورند

11- از دهانه ی آتشفشان چه چیزهایی خارج می شوند؟ مواد مذاب – مواد جامد- گاز

12- خاکستر آتشفشان چیست؟ اگر مواد جامد آتشفشانی دانه ریز باشند به آنها خاکستر آتشفشانی می گویند

13- دو کوه آتشفشانی در ایران نام ببرید. دماوند و تفتان

14- در خرابی های ناشی از زلزله چه عواملی مؤثرند؟ 1- شدت زلزله 2- استحکام زمین 3- استحکام ساختمان ها

15- در هنگام زلزله به چه محلهایی مراجعه کنیم؟ 1- کنار دیوارهای داخلی 2- زیر میز محکم 3- داخل راه روهای کم وسعت 4- داخل چارچوب در

16- در هنگام زلزله به چه محلهایی نباید مراجعه کنیم؟ 1- آشپزخانه 2- کتابخانه

3- زیر سقف های وسیع 4- کنار دیوارهای خارجی

17- اگر در هنگام زلزله در کوچه باشیم از چه محل هایی باید دوری کنیم؟ 1- پل های هوایی و عابر پیاده 2- کنار ساختمان های بلند 3- تیرهای برق

درس هشتم

1- چرا جانداران ساده (آغازیان ) جزء گیاهان و جانوران محسوب نمی گردند؟ چون ساختمان بدن آنها بسیار ساده است و در بدن آنها بافت دیده نمی شود

2- جانداران ساده چند دسته اند؟ سه دسته  1- جلبکها 2- قارچها 3- باکتری ها

3- شباهت جلبکها و گیاهان در چیست؟ هر دو سبزینه دارند و غذا سازی می کنند

4- جلبکها در چند رنگ دیده می شوند؟ سه رنگ 1- سبز 2- قهوه ای 3- قرمز

5- فایده ی جلبکها چیست؟ - غذای جانداران دریایی هستند 2- غذای بعضی مردم هستند 3- در صنعت بستنی سازی و خمیر دندان سازی استفاده می شوند

۶- از جانداران ساده جلبکها و قارچها نوع پر سلولی دارند ولی باکتری ها فقط تک سلولی هستند

7- طول برخی جلبکهای پر سلولی به 60 متر هم می رسد

8- فراوان ترین جانداران روی کره ی زمین کدامند؟ باکتری ها

9- باکتری ها در کجا یافت می شوند؟  تقریبا در هر جایی  که موجود زنده ای یافت شود

10- فاید ه ی باکتری ها چیست؟ 1- تهیه ی کود 2- تهیه ی ماست از شیر 3- تهیه ی سرکه از انگور – 4- تجزیه ی  بدن موجودات مرده

11- چه عواملی در تولید مثل باکتری ها مؤثرند؟ 1- نوع باکتری 2- دمای محیط 3- شرایط محیط

12- ضرر باکتری ها چیست؟  باکتری ها عامل بیماری هایی مثل وبا و کزاز و سل هستند

13- چند نوع باکتری داریم؟ سه نوع 1- میله ای  2- کروی 3- خمیده

14- تفاوت قارچها و گیاهان چیست؟ قارچها سبزینه ندارند و نمی توانند غذا سازی کنند

15- فایده ی قارچها چیست؟ 1- تجزیه ی بدن موجودات مرده 2- تهیه ی پنی سیلین

3- مخمر 4- خوراک انسانها  و حیوانات

16- ضرر قارچها چیست؟ آنها عامل بیماری هایی مثل زخم لای انگشتان پا و کچلی هستند

17- چند نوع قارچ داریم؟ دو نوع 1- قارچ چتری  2- کپک

18- قارچها به وسیله ی سلولهای بسیار ریزی به نام هاگ که در هاگدان تولید می شوند تولید مثل می کنند

19- مخمر چیست؟ نوعی قارچ ذره بینی است که  در خمیر وجود دارد و باعث ور آمدن خمیر می شود

درس نهم

1- میکروب چیست؟ موجودات ریزی هستند که با چشم دید ه نمی شوند و ما را بیمار می کنند

2- چرا در گذشته بیماری به سر عت  در میان مردم پراکنده می شد؟ چون مردم نمی دانستند چه نکات بهداشتی را با ید رعایت کنند.

3- چند نوع میکروب وجود دارد؟ سه نوع – باکتری – قارچ – ویروس

4- فرق ویروس و بقیه میکروبها چیست؟ 1- ویروس از بقیه ی میکروبها کوچکتر است و حتی می تواند وارد سلول شود2- ویروس فقط می تواند در داخل بدن موجود زنده فعالیت کند

5- بیرون از بدن موجودات زنده ویروس چه وضعیتی دارد؟ ویروس فقط در داخل بدن موجود زنده  فعال امت و بیرون از آن آثار زنده بودن از خود نشان نمی دهد.

6- ویروس آنفولو آنزا به دستگاه تنفسی و ویروس فلج اطفال به دستگاه عصبی می رود.

7- چند بیماری نام ببرید که عامل ایجاد کننده ی آن باکتری باشد؟ حصبه ، وبا ، کزاز ، سل

8- چند بیماری نام ببرید که عامل ایجاد کننده ی آن ویروس باشد؟ آبله، فلج اطفال ، سرخک،آنفو لو آنزا، هاری

9- چند بیماری نام ببرید که عامل ایجاد کننده ی آن قارچ باشد؟ کچلی ، زخم لای انگشتان پا، برفک دهان نوزادان، زنگ گندم

10- بدن از چند راه جلوی ورود میکروب را می گیرد؟ چهار  راه. 1- پوست 2- مخاط 3- شیره ی معده 4- گلبولهای سفید

11- مخاط چیست؟ ماده ی چسبناک و میکروب کشی که سطح داخلی بینی و دهان را می پوشاند

12-  مخاط چگونه میکروب را از بین می برد؟ در داخل مخاط ماده ی میکروب کشی وجود دارد که میکروبها را می کشد.

13- در داخل معده میکروبها چگونه از بین می روند ؟ به وسیله ی شیره ی معده

14- در چه مواقعی پوست نمی تواند جلوی ورود میکروب رابگیرد؟ وقتی پوست پاره شده باشد

15- میکروبها ازچه راهی در بدن به همه جا می روند؟ از راه خون

16- در خون چند نوع گلبول داریم؟دو نوع 1- گلبولهای سفید 2- گلبولهای قرمز

17- وظیفه ی گلبول سفید چیست؟ آنها به میکروبها و عوامل مزاحم دیگر حمله می کنند و به این روش از بدن دفاع می کنند.

18- گلبولهای سفید به چند روش میکروبها را از بین می برند؟ 3روش 1- میکروبها را می خورند 2- آنها را تکه تکه می کنند 3- پادتن ترشح می کنند

19- چه موقع انسان بیمار می شود؟ وقتی گلبولهای سفید نتوانند در برابر میکروبها مقاومت کنند

20- کار دارو چیست؟ دارو به گلبولهای سفید برای دفاع از بدن کمک می کند

21- چند نوع دارو داریم؟ 2 نوع 1- آنتی بیوتیک ها 2- ضد عفونی کننده ها

22- فرق ضد عفونی کننده ها و آنتی بیوتیک ها چیست؟ ضد عفونی کننده ها بیرون از بدن میکروب را از بین می برند مثل بتادین ولی آنتی بیو تیک ها داخل بدن میکروب را می کشند مثل پنی سیلین

23- کاشف پنی سیلین چه کسی بود؟ فلمینگ

24- پنی سیلین چیست؟ اولین آنتی بیو تیک است که توسط فلمینگ کشف شد و از نوعی قارچ تهیه می شود

25- واکسن چیست؟ میکروب ضعیف شده یا کشته شده ی بیماری است که به بدن تزریق می شود تا گلبولهای سفید پادتن آن بیماری را ترشح کنند

26- واکسن سرخک چگونه عمل می کند؟ این واکسن در کودکی تزریق می شود و با عث می شود گلبولهای سفید پادتن این بیماری را ترشح کنند .این پادتن د ر خون انسان باقی می ماند تا انسان هیچ گاه به این بیماری مبتلا نشود.

 

درس دهم

1- ما چگونه  صدا را می شنویم؟ وقتی صدا یی تولید می شود باعث لرزش هوا می شود ، لرزش هوا پرده ی گوش را می لرزاند واین لرزش توسط  استخوانهای سه گانه به حلزون گوش منتقل می شود . به این ترتیب عصب شنوایی به مغز پیام می فرستد

2- مهمترین عیب شنوایی سنگینی گوش است.

3- علت های سنگینی گوش چیست؟ 1- جرم گرفتن پرده ی گوش 2- پاره شدن پرده ی گوش

4- چگونه از گوش خودمان مواظبت کنیم؟ 1- جسم نوک تیز داخل گوش خود نکنیم     

2- در جاهایی که صداهای خیلی بلند وجود دارد قرار نگیریم یا از گوشی مخصوص استفاده کنیم 3- به گوش کسی ضربه نزنیم 4- در گوش کسی داد نزنیم

5- برای حس کردن مزه ی یک خوراکی باید مولکولهای آن ماده با آب دهان مخلوط شود

6- برای اینکه بوی چیزی را حس کنیم باید مولکولهای آن همراه هوا به بالای بینی برسد

7- زبان در برابر چند مزه حساس است؟ 4مزه – شوری- شیرینی – ترشی – تلخی

8- کار پوست حس کردن گرمی و سردی و زبری و نرمی و فشار و درد است.

9- ما چند حس داریم ؟ 5 حس

10- اندام های حسی را نام ببرید. چشم – گوش – زبان – بینی – پوست

11- به جز پوست که تمام سطح بدن را پوشانده است بقیه ی اندام ها ی حسی در سر قرار دارند.

12- بیشتر اطلاعات ما از دنیای اطراف از طریق حس بینایی به دست می آید.

13- پیامی که از چشم به مخ می رود باعث می شود ما نور و رنگ و شکل اشیا را تشخیص بدهیم.

14- نزدیک بین چه کسی است؟ کسی که فقط اجسام نز دیک را خوب می بیند

15- دوربین چه کسی است؟ کسی که فقط اجسام دور را خوب می بیند.

16- عیبهای مهم چشم کدامند و چگونه از بین می روند؟ نزدیک بینی و دور بینی و با عینک از بین می روند.

17- عینک چه کمکی به چشم بیمار می کند؟ باعث میشود تصویر درست روی پرده ی چشم بیا فتد.

18- بیبشتر نزدیک بینی ها و دور بینی ها ارثی هستند.

19- علامت کسانی که چشمشان ضعیف است چیست؟ 1- سرشان را به کتاب نزدیک می کنند 2- چشمشان را به هم می فشارند

20- مردمک چشم در برابر نور چه تغییری می کنند؟ در نور زیاد تنگ و در نور کم گشاد می شود

21- برای مرقبت از چشم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ 1- در نور کم مطالعه نکنیم 2- دست کثیف به چشم نزنیم 3- با چیزهای نوک تیز بازی نکنیم.

 

درس یازدهم

1- غذاهای انسانها چند  دسته اند؟  دو دسته 1- جانوری  2- گیاهی

2- گیاهان  تولید کننده ی غذاهای جانوران هستند.

3- همه ی  موجوداتی که از گیاهان تغذیه می کنند مصرف کننده نام دارند.

4- زنجیره ی غذایی چیست؟ به چند جانور که با هم رابطه ی غذایی دارند زنجیره ی غذایی می گویند .

5- هر زنجیره ی غذایی حد اقل از 3 سه حلقه تشکیل می شود که حلقه ی اول یک تولید کننده است .

6- شبکه ی غذایی چیست؟ به چند زنجیره ی غذایی که با هم رابطه داشته باشند شبکه ی غذایی می گو یند.

7- محیط زیست چیست؟ به همه ی چیزهایی که در اطراف ما قرار دارندو بر روی زندگی ما اثر می گذارند محیط زیست  می گویند.

8- منابع طبیعی چیست؟ به همه ی چیزهایی که در اطراف ما قرار دارند و ما از آن استفاده می کنیم منابع طبیعی می گویند.

9- منابع طبیعی زنده و غیر زنده کدامند؟ منابع طبیعی زنده مثل گیاهان و جانوران و منابع طبیعی غیر زنده مثل آب و خاک و هوا.

10- منابع طبیعی چند دسته اند؟ دو دسته 1- جبران شدنی 2- جبران نشدنی

11- منابع طبیعی جبران شدنی چیست؟ منابعی که در صورت مصرف ، خیلی زود جبران شود.

12- منا بع طبیعی جبران نشدنی چیست؟ منابعی که در صورت مصرف ، خیلی زود جبران نشود.

13- برای منابع طبیعی جبران شدنی مثال بزنید.هوا- چمن-

14- برای منابع طبیعی جبران نشدنی مثال بزنید: خاک- جنگل-

 
ناراحت قلب عصبانی گریه یول ساکت خوشمزه دروغگو به من زنگ بزن
چشمک خجالت از خود راضی خنده بامن حرف نزن قهر متفکر منتظر کلافه

 


درس اول

1- معنای استقلال چیست؟ استقلال یعنی ما خودمان برای خودمان تصمیم بگیریم و دیگران در کارهای ما دخالت نکنند.

2- در کشور ما مردم چگونه در اداره ی کشور دخالت می کنند؟ مردم با رای خود مسئولین را انتخاب می کنندو اگر مسئولی اشتباه کند از او انتقاد می کنند.

3- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟ حکومتی است که د ر آن  قوانین اسلامی اجرا می شود و رهبری آن به دست کسی است که با اسلام به خوبی آشنا است

4- حکومت ایران در  ۱۲ فروردین سال۱۳۵۸  به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

5- بیش از 98  در صد مردم به جمهوری اسلامی رای آری دادند.

6- با  پیروزی انقلاب به رهبری امام خمینی سرزمین ما استقلال یافت و اداره ی کشور را مردم به عهده گرفتند.

7- دو راه برای حفظ استقلال کشور پیشنهاد بدهید. 1- درس بخوانیم و متخصص بشویم 2- صرفه جویی کنیم

8- با یک مثال توضیح دهید چگونه صرفه جویی باعث حفظ استقلال می شود؟

مثلا اگر نان را درست مصرف  کنیم دیگر احتیاج به خرید گندم از کشورهای دیگر نداریم و به آنها نیازمند نیستیم

درس دوم

1- مهمترین قانون هر کشور قانون اساسی است.

2- مجلس (قوه ی مقننه) قوانین را تصویب می کند.

3- بالا ترین مقام کشور مقام رهبری است.

4- دادگستری (قوه ی قضاییه ) به اختلافات و شکایات رسیدگی می کند.

5- بر اساس قانون اساسی وظیفه ی دولت(قوه ی مجریه) چیست؟ اجرای قوانین-

 

درس سوم

1- چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟ برای اینکه جامعه مطابق برنامه به سوی هدف خود حرکت کند

2- حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شدند؟

سال 1368

3- سه خصوصیت رهبر جامعه را بنویسید. عالم باشد- عادل باشد- شجاع باشد- از اوضاع زمان آگاهی داشته باشد

4- انقلا ب اسلامی ایران بر پایه ی ایمان به خدا و رهبری امام خمینی و وحدت مردم به پیروزی رسید.

درس چهارم

1- مهمترین وظیفه ی حکومت چیست؟   پاسداری از اسلام و اجرای قوانین اسلامی

2- اگر آموزش و پرورش گسترش یابد چه نتیجه ای به دست می آید؟ بی سوادی از بین می رود و کشاورزان ماهر پرورش می یابند

3- حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن وضع مردم چه وظیفه ای دارد؟

باید صنعت و کشاورزی را گسترش دهد تا برای مردم شغل ایجاد شود

4- وظایف حکومت در جامعه ی اسلامی چیست؟ 1- پاسداری از اسلام  و اجرای قوانین اسلامی 2- حفظ استقلال کشور 3- بهبود وضع زندگی مردم 4- آموزش و پرورش

درس پنجم

1- (در جامعه ی  اسلامی ما مسؤول کارهای خود هستیم ) این جمله یعنی چه؟ یعنی خدا بر کارهای  ما آگاه است و کارهای ما را می بیند

2- تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید؟ اسراف یعنی هدر دادن سرمایه ها و صرفه جویی یعنی درست مصرف کردن. مثلا شستن ماشین با سطل آب صرفه جویی و شستن ماشین با شلنگ آب اسراف است

3- ( در جامعه ی اسلامی ما مسؤول کارهای دیگران هستیم) این جمله یعنی چه؟ یعنی دیگران را امر معروف و نهی از منکر کنیم.

4- مردم در جامعه ی اسلامی چه وظایفی دارند؟ 1- احساس مسؤولیت 2- صرفه جویی

3- احترام به آسایش دیگران

درس ششم

1- چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را بنویسید. خدا- قبله- قرآن – پیامبر

2- قرآن در باره ی وحدت به مسلمانان چه می فرماید؟ می فرماید (همگی به دین که ریسمان محکم الهی است چنگ بزنیدو از تفرقه بپرهیزید)

3- اگر در جامعه به جای وحدت تفرقه به وجود بیاید چه اتفاقی می افتد؟ دشمنان به آسانی مسلمانان را شکست می دهند

 

 

درس هفتم

1- مسلمانان برای آنکه از یکدیگر کمک بگیرند چه می کنند؟ مشورت می کنند

2- مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟ 1- همه می توانند  نظر خود را بیان کنند

2- تصمیمات بهتری گرفته می شود 3- همه خود را در تصمیم گرفته شده شریک می دانند

3- در باره ی چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟ مسائلی که در ان نظر خدا یا پیامبر و یا امامان وجود دارد

درس هشتم

1- معنای تعاون چیست؟  تعاون یعنی کمک  و همکاری با یکدیگر

2- درجامعه ی اسلامی رابطه ی افراد با یکدیگر مانند چه رابطه ای است؟

مانند رابطه ی  اعضای بدن با یکدیگر یعنی هر وقت کسی مشکلی پیدا کرد همه به کمک او می شتابند.

3- جمعیت هلال احمر و کمیته ی امداد امام خمینی (ره) در چه زمینه ای به مردم کمک می کند؟ هلال احمر در زمان زلزله و سیل به مردم غذا و لباس و دارو می رساند و کمیته ی امداد به یتیمان و خانواده های بی سرپرست و از کار افتاده کمک می کند.

 

درس نهم

1- ایثار یعنی چه ؟ ایثار یعنی از خود گذشتگی و به دیگران بیشتر از خود اهمیت دادن.

2- چرا شهادت بالاترین درجه ی  ایثار است؟ چون جان هر شخص ارزشمند ترین چیز برای هر فرد است و در شهادت انسان جان خود را از دست می دهد.

3- اگر در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند کشور با چه خطری روبرو می شود؟ کشور به راحتی  به دست دشمنان می افتد.

 
ناراحت قلب عصبانی گریه یول ساکت خوشمزه دروغگو به من زنگ بزن
چشمک خجالت از خود راضی خنده بامن حرف نزن قهر متفکر منتظر کلافه

درس اول

1- استان چیست؟ هر کشور به چند قسمت تقسیم می شود که نام هر قسمت استان است

2- مرکز استان چه شهری است؟ شهری است که از بقیه ی شهرها بزرگتر و پر جمعیت تر است و یه وسیله ی راههایی به شهرها و روستاهای دیگر مربوط می شود

3- هر استان به چند شهرستان تقسیم می شود

4- در هر شهرستان تعدادی شهر و روستا وجود دارد

5- نام مرکز هر استان را جلوی آن بنویسید

استان اردبیل: اردبیل                     استان خراسان جنوبی : بیرجند

استان زنجان : زنجان                    استان خراسان شمالی: بجنورد

استان همدان: همدان                     استان خراسان رضوی : مشهد

استان کرمان: کرمان                    استان سیستان و بلوچستان : زاهدان  

استان اصفهان: اصفهان                 استان سمنان : سمنان         

استان قزوین: قزوین                     استان لرستان: خرم آباد   

استان یزد : یزد                           استان گیلان : رشت  

استان کرمانشاه : کرمانشاه              استان چهار محال بختیاری :  شهر کرد   

استان مازندران : ساری                 استان آذرباییجان شرقی : تبریز  

استان گلستان : گرگان                    استان آذرباییجان غربی: ارومیه

استان خوزستان : اهواز                 استان هرمزگان : بندر عباس    

 استان ایلام : ایلام                       استان کهکیلویه و بویر احمد : یاسوج   

استان کردستان : سنندج                 استان مرکزی : اراک      

استان قم : قم                             استان فارس: شیراز     

درس دوم

1- هر یک از کلمه های زیر را تعریف کنید

-  جمعیت: به تعداد افرادی که در یک جا زندگی می کنند ( جمعیت ) می گویند

- مهاجرت: یعنی افراد برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر بروند   

 ۲- چگونه جمعیت یک مکان افزایش میابد؟ 1- تعداد کسانی که به دنیا می آیند بیشتر از کسانی باشد که می میرند 2-  مهاجرت

3- چرا در کوهپایه ها تعداد شهرا و روستا ها بیشتر است؟ چون در آنجا آب به مقدار کافی وجود دارد-خاک آنجا آبفتی است- هوا معتدل است

4- پر جمعیت ترین شهر های ایران کدام است؟ تهران – مشهد - اصفهان

5- کدام ناحیه ی آب و هوایی با وجود وسعت کم جمعیت زیادی را در خود جای داده است؟ ناحیه ی معتدل شمالی

6- کم جمعیت ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است؟ ناحیه ی گرم و خشک

7- هر چه از ناحیه ی مرکزی ایران به سمت کوههای البرز و زاگرس پیش برویم بر تعداد شهرها افزوده می شود

8- پر جمعیت ترین شهرهای ایران درکجا قرار دارند؟ در کوهپایه ها

 

درس چهارم

1- منابع گاز ایران کدامند؟ 1- منبع پارس جنوبی در بوشهر 2- منبع آغاجری در خوزستان 3- منبع خانگیران در خراسان رضوی

2- مهم ترین منابع نفت و گاز ایران در استان خوزستان است

3- منابع انرژی در ایران کدامند؟ نفت – بنزین – گاز

4- سوخت چیست؟ به مهم ترین منابع انرژی مثل نفت و گاز و بنزین سوخت می گویند

5- مهم ترین پالایشگاه ایران کدامند؟ پالایشگاه آبادان

درس پنجم

1- اولین کارخانه ی ذوب آهن ایران در نزدیکی اصفهان است.

2- مواد اولیه ی صنایع پتروشیمی نفت و گاز است.

3- سنگ آهن مورد نیاز کارخانه ی ذوب آهن اصفهان از کجا تامین می شود؟ از معادن سنگ آهن یزد

4- دو شهر بزرگ ایران که صنایع زیادی در خود جای داده اند کدامند؟ تهران و اصفهان

5- صنعت یعنی چه؟ یعنی اینکه مواد اولیه در کارخانه برود و به وسیله ی ابزار به مواد قابل مصرف تبدیل شود

6- چند نوع صنعت داریم ؟ دو نوع 1- صنایع مادر 2- صنایع مصرفی

7- صنایع مصرفی یعنی چه ؟ یعنی صنایعی که محصولات آن مستقیما توسط مردم مصرف شود

8- صنایع مادر یعنی چه ؟ یعنی صنایعی که محصولات آن توسط مردم مصرف نشود و به مصرف کارخانه های دیگر برسد

9- چند صنعت مصرفی مثال بزنید: کارخانه های تولید کفش ، اتو مبیل ، کمپوت ، شیشه و فرش

 

درس هفتم

1- بیابان وسیع ترکمنستان چه نام دارد؟ قره قوم

2- شغل بیشتر مردم ترکمنستان چیست؟ کشاورزی و دامپروری

3- چرا کشور تر کمستان از صادر کننده ی پوست و قالی است؟ چون در آنجا دامپروری و تولید پنبه زیاد است

4- رشته کوه های ترکمنستان در کدام طرف این کشور قرار دارند؟ در جنوب و جنوب غربی

5- رودهای ترکمنستان از کدام کشورها سر چشمه می گیرند؟ از ایران و افغانستان

6- رود آ مودریا از کجا سر چشمه می گیرد و به کجا می ریزد؟ از افغانستان سر چشمه می گیرد وبه دریاچه ی آرال می ریزد

7- رودهای مرزی ایران و ترکمنستان کدامند؟ اترک و تجن

8- پایتخت ترکمنستان شهر عشق آباد و شهر مهم آن مرو است.

9- جدول کشور ترکمنستان را کامل کنید.

موقعیت نسبت به ایران

پایتخت

مهم ترین محصول کشاورزی

دین

زبان

شمال شرقی

عشق آباد

پنبه

اسلام

ترکمنی

 

درس هشتم

1- دو قسمت کشور آذربایجان به وسیله ی  کدام کشور جدا شده است؟  کشور ارمنستان

2- چهار دلیل اهمیت شهر باکو را بنویسید: 1- پایتخت آذربایجان است 2- شهری پر جمعیت است 3- شهری بندری است 4- چاه نفت مهم دارد

3- جز باکو سه شهر دیگر آذربایجان را نام ببرید: آستارا – گنجه – نخجوان

4- آب و هوای آذربایجان چگونه است؟ سرد و کوهستانی

5- جلگه های آذربایجان در کجا قرار دارد؟ در شرق کنار دریای خزر و جنوب کنار رود ارس

6- درباره ی رود ارس هر چه می دانید بنویسید: رود ارس  ازکشور ترکیه سر چشمه می گیرد ، این رود مرز بین ایران و کشورهای آذربایجان و ارمنستان است.این رود پس از پیوستن به رود کورا به دریای خزر می ریزد.

7- اهمیت شهر آستارا در چیست؟ رفت وآمد و روابط بازرگانی ایران و آذربایجان از طریق این دو شهر انجام می گیرد.

8- جدول مربوط به آذربایجان را کامل کنید.

موقعیت نسبت به ایران

پایتخت

مهم ترین رودها

دین

زبان

شمال غربی ایران

باکو

کورا، ارس

اسلام

ترکی

 

درس نهم

1- دریاچه ی کشور ارمنستان چه نام دارد؟ دریاچه ی سوان

2- با توجه به نا همواریها در ارمنستان ، آب و هوای این کشور به کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران شبیه است؟ به خاطر کوه های بلنداین کشور آب وهوای این کشور کوهستانی است

3-  در غرب کشور ارمنستان کدام کشور قرار دارد ؟ ترکیه

4- مهمترین دریاچه ی ارمنستان سوان و مهم ترین رود این کشور ارس است

5- محصولات کشاورزی کشور ارمنستان چیست ؟ چغندر قند – سیب زمینی – غلات

6- جدول مربوط به کشور ارمنستان را کامل کنید

موقعیت نسبت به ایران

پایتخت

مهم ترین صنایع

دین

زبان

شمال غرب

ایروان

تولید برق، ذوب آهن ، صنایع شیمیایی

مسیحی

ارمنی

 

درس دهم

1- چرا دامپروری در بیشتر نواحی ترکیه رونق دارد؟ به خاطر آب فراوان و هوای معتدل و خاک حاصلخیز و آبرفتی علفزارهای زیادی در ترکیه وجود دارد که در آنها دامپروری رونق دارد

2- کدام فعالیت اقتصادی در آمد زیادی را نصیب کشور ترکیه می کند؟ به نظر شما این فعالیت چگونه موجب افزایش در آمد این کشور است؟ فعالیت گردشگری – گردشگران از کشورهای مختلف به ترکیه می آیند و پولی که از کشورشان آورده اند در ترکیه خرج می کنند

3- دریاهای اطراف ترکیه کدامند؟ مدیترانه – اژه – سیاه – مرمره

4- کدام رود ترکیه از این کشور خارج نمی شود؟ قزل ایرماق

5- دریاچه ی وان در طرف شرق ترکیه قرار دارد

6- چرا محصولات چرم و پوست در ترکیه فراوان است؟ چون دامپروری در ترکیه رونق دارد

7- محصولات کشاورزی ترکیه کدامند؟ انگور- مرکبات- زیتون – توتون – پنبه

8- جدول مربوط به کشور ترکیه را کامل کنید

موقعیت نسبت به ایران

پایتخت

بندرهای مهم

رودهای مهم

دین

زبان

غرب

آنکارا

ازمیر، استانبول، آنتالیا

ارس ، دجله  فرات، قزل ایرماق

اسلام

ترکی

 

درس یازدهم

1- شهرهای  زیارتی عراق رانام ببرید: کربلا – نجف – کاظمین – سامرا

2- بندر بصره به کدام بندر ایران نزدیک است؟ بندر خرمشهر

3- دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید: کرکوک – موصل

4- عراق چگونه به دریا راه دارد؟ از طریق بندر بصره

5- ناحیه ی کوهستانی عراق در کدام طرف این کشور قرار دارد؟ شمال

6- از اتصال رود دجله و فرات رود شط العرب به وجود می آید

7- از اتصال رود شط العرب و کارون ، اروند رود به وجود می آید

8- محصولات کشاورزی عراق را نام ببرید: خرما – پنبه – غلات

9- جدول مربوط به عراق راکامل کنید

موقعیت نسبت به ایران

پایتخت

رودهای مهم

محصولات کشاورزی

دین

زبان

غرب

بغداد

دجله - فرات

خرما

اسلام

عربی

 

درس دوازدهم

1- چرا در افغانستان رودهای پر آبی جریان دارد؟ چون بیشتر خاک افغانستان پوشیده از کوه است و در این کوهها بارندگی بسیار است

2- شهرهای افغانستان محل خریدو فروش چه کالاهایی است؟ کالاهای کشاورزی و دامی

3- صنایع مهم افغانستان کدامند؟ این صنایع چه ارتباطی با کشاورزی و دامپروری دارند؟  صنایع ریسندگی و بافندگی – مواد اولیه ی  این صنایع یعنی پنبه و پشم از دامپروری و کشاورزی به دست می آید

4- چرا کشور افغانستان از نظر اقتصادی رشد نکرده است؟ به دلیل جنگهای طولانی

5- همسایه ی جنوبی افغانستان پاکستان و همسایه ی غربی آن ایران است

6- رشته کوه بلند افغانستان هندو کش نام دارد

7- رود هیرمند به کجا می ریزد؟ به دریاچه ی هامون در ایران

8- محصولات کشاورزی افغانستان چیست؟ غلات،پیبه و میوه

9- چرا افغانستان راه آهن ندارد؟ به دلیل کوه های بلند

10- جدول مربوط به افغانستان را کامل کنید

موقعیت نسبت به ایران

پایتخت

شهرهای مهم

رودهای مهم

دین

زبان

شرق ایران

کابل

هرات،قندهار،مزارشریف

هیرمند،هریررود

اسلام

فارسی دری و پشتو

 

درس سیزدهم

1- کشور پاکستان در کنار اقیانوس هند قرار دارد

2- چرا در جلگه ی سند محصول فراوان به دست می آید؟ چون در آنجا رود بسیار پر آب سند جریا ن دارد

3- چرا صنایع نساجی در پاکستان  پیشرفت کرده است؟ چون در پاکستان پنبه و کنف فراوان است.

4- مهم ترین بندر پاکستان کدام است؟ بندر کراچی

5- پاکستان به کدام دریا راه دارد؟ دریای عمان

6- مهم ترین رود پاکستان سند است که از کوههای شمال سرچشمه می گیرد و به دریای عمان می ریزد

7- صنعت جدید پاکستان چیست؟ تولید کود شیمیایی

8- جدول مربوط به کشور پاکستان راکامل کنید

موقعیت

پایتخت

شهرهای مهم

محصولات کشاورزی

دین

زبان

شرق ایران

اسلام آباد

لاهور،کراچی،پیشاور

پنبه،کنف،برنج

اسلام

اردو

 

درس چهاردهم

1- کدام قاره ها به هم نزدیکند؟ آسیا ، اروپا ، آفریقا

2- قاره های امریکا و استرالیا و قطب جنوب دیرتر از بقیه ی قاره ها کشف شدند

3- بلند ترین قله ی جهان اورست است که در رشته کوه هیمالیا در اسیا قرار دارد

4- چرا در قاره ی قطب جنوب شرایط برای زندگی مساعد نیست؟ چون زمین ها ی آن پوشیده از برف و یخ است و پوشش گیاهی وجود ندارد

5- چرا نام اقیانوس آرام دو بار در نقشه ی جغرافیایی آمده است ؟ چون نقشه گسترده ی کره ی جغرافیایی است و ما در کره ی زمین فقط یک اقیانوس آرام داریم

6- نام اقیانوسهای کره ی زمین را بنویسید: اطلس ، آرام ، هند ، منجمد شمالی ، منجمد جنوبی

7- نام قاره های کره ی زمین را بنویسید: آسیا ، اروپا ، افریقا ، امریکای ،استرالیا  ، قطب جنوب

8- پر جمعیت ترین کشورهای جهان را نام ببرید؟ هند و چین

9- دو شبه جزیره ی بزرگ آسیا رانام ببرید: عربستان ، هند

 

درس پانزدهم

1- این کلمه ها را تعریف کنید

استوا: بزرگترین مدار روی زمین است که زمین را به دو نیمکره ی شمالی و جنوبی تقسیم می کند

مدار: دایره های فرضی که به موازات استوا هستند

نصف النهار: نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند

2- مهم ترین مدار استوا و مهم ترین نصف النهار نصف النهار مبدا است

3- چرا به نصف النهار مبدا نصف النهار گرینویچ می گویند؟ چون این نصف النهار از روستای گرینویچ در نزدیکی لندن می گذرد

 

درس شانزدهم

1- گردش زمین به دور خورشید چند روز طول می کشد؟ 365 روز

2- گردش زمین به دور خودش چه مدت طول می کشد ؟ 24 ساعت ( یک شبانه روز)

3- نتیجه ی حرکت چرخشی زمین چیست؟ پیدایش شب و روز

4- نتیجه ی حرکت انتقالی زمین چیست؟ پیدایش سال

5- گردش زمین به دور خودش را حرکت چرخشی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند

6- حرکت چرخشی زمین چیست؟ گردش زمین به دور خودش است که باعث به وجود آمدن شب و روز می شود

7- حرکت انتقالی زمین چیست؟ گردش زمین به دور خورشید است که باعث به وجود آمدن سال می شود

به من زنگ بزن
چشمک خجالت از خود راضی خنده بامن حرف نزن قهر متفکر منتظر کلافه

درس اول

1- چرا به پیامبر محمد امین می گفتند؟ زیرا او فردی پاکدامن و درست کار  بود

2- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟ این بود که مردم دست از بت پرستی بردارند و خدا پرست شوند

3- دو دلیل اهمیت شهر مکه قبل از اسلام چه بود؟ 1- بر سر راه کاروانهای بازرگانی قرار داشت 2-  خانه ی کعبه در آنجا  بود

4- عید مبعث چه روزی است؟ چرا مسلمانان در این روز تعطیلند؟ روز بیست و هشت رجب – چون این روز از بزرگترین عید های مسامانان است

5- دین اسلام از سرزمین عربستان طلوع کرد

6- هنگام ظهور اسلام بیشتر مردم عربستان صحرا نشین و بقیه شهر نشین بودند

7- نام پدر پیامبر عبدالله و نام مادرشان آمنه و نام عمویشان ابوطالب و نام پدر بزرگشان عبدالمطلب بود

8- پیامبر در شش سالگی مادرش و در هشت سالگی پدر بزرگش را از دست  داد.

9- خدیجه که بود؟ همسر پیامبر بود که بعد از ازدواج با پیامبر تمام ثروتش را در راه اسلام خرج کرد

10- بعثت یعنی چه ؟ به برگزیده شدن حضرت محمد به پیامبری بعثت می گویند

 

درس دوم

1- پیامبر در آغاز بعثت چگونه مردم را به دین اسلام دعوت کرد؟ سه سال به صورت پنهانی

2- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟ چون می دانستند اگر بت پرستی از میان برود دیگر نمی توانند بر مردم حکومت کنند

3- وقبی کافران نتوانستند مسلمانانرا از حبشه باز گردانند به چه کاری دست زدند؟ کافران با هم پیمان بستند که با مسلمانان رابطه ی خود را قطع کنند و با مسلمانان خرید و فروش و ازدواج نکنند

4- سرپرست مسلمانانی که به حبشه هجرت کردند که بود؟ جعفر بن ابیطالب

5- محاصره ی پیامبر و یارانش چگونه پایان یافت؟  پیامبر از جانب خدا آگاه شد که موریانه عهد نامه را خورده است و با این خبر محاصره ی پیامبر و یارانش پایان یافت

درس سوم

1- چرا کافران تصمیم گرفتند پیامبررا به قتل برسانند؟ چون روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده خواهد شد

2- چگونه مکه به دست مسلمانان فتح شد؟ پس از تسلیم ابوسفیان بقیه هم کنار او تسلیم شدند و مکه بدون جنگ و خونریزی فتح شد

3- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود ؟ تشکیل حکومت اسلامی

4- دو جنگ پیامبر را نام ببرید :  احد – بدر – خندق

5- سه خصوصیت اخلاقی پیامبر رانام ببرید: 1- خانه و لباسش ساده بود 2- شب ها روی حصیر می خوابید 3- کودکان را دوست داشت 4- خود را برتر از دیگران نمی دانست

6- چرا بت پرستان موفق به کشتن پیامبر نشدند؟ چون پیامبر از طریق وحی از نقشه ی دشمن آگاه شد و حضرت علی (ع) به جای پیامبر بر بستر خوابید

7- سال هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدا تاریخ مسلمانان است

8- جهاد در راه خدا چیست؟ در اسلام جنگ برای حفظ دین و دفاع از مسلمانان جهاد در راه خدا نامیده می شود

9- اولین کاری که پیامبر در مکه انجام داد چه بود؟ وارد خانه ی کعبه شد و آنجا را از وجود بتها پاک کرد

10- پیامبر در 63 سالگی رحلت کرد و آرامگاه ایشان در مسجد النبی در شهر مدینه است.

11- پیامبر برای سران کدام کشورها نامه نوشت؟ ایران – روم – حبشه -  مصر

12- پیامبر پس از اینکه از جریان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز آگاه شد چه فرمود؟ فرمود : در آینده مسلمانان سرزمین ساسانیان را فتح خواهند کرد

درس چهارم 

1- پس از رحلت پیامبر مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟ بر سر جانشینی پیامبر

2- بیعت یعنی چه ؟ یعنی با فرد پیمان ببندیم که از دستوراتش پیروی کنیم.

3- چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت ، حضرت علی ( ع) و یارانش سکوت کردند؟ برای اینکه بین مسلمانان دو دستگی و اختلاف به وجود نیاید

4- در زمان کدام خلیفه مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟ عمر

5- پس از پیامبر چه کسانی به خلافت رسیدند؟ ابوبکر- عمر- عثمان- حضرت علی

6-  عمر چند سال خلافت کرد و چگونه در گذشت؟ 10سال- به وسیله ی یکی از مخالفانش مجروح شد وپس از چند روز در گذشت

7- چرا مردم از دست عثمان ناراضی بودند؟ چون او حاکمانی انتخاب کرده بود که به مردم ظلم می کردند

8- سر انجام عثمان چه شد؟ گروهی از مخالفانش خانه ی او را محاصره کردند و او را کشتند

9- پس از کشته شدن عثمان مردم چه کردند؟ با خواهش و اصرار زیاد حضرت علی را به عنوان خلیفه انتخاب کردند

10- خلا فت یعنی چه ؟ یعنی جانشینی پیامبر

درس پنجم

1- علت جنگ امام علی با معاویه چه بود؟  حضرت علی معاویه را از حکومت شام بر  کنار کرد اما معاویه کنار نرفت

2- خوارج چه کسانی بودند؟ عده ای از یاران امام علی بودند که بعد از جنگ صفین از اطاعت امام علی سرپیچی کردند

3- کتاب نهج البلاغه حاوی سخنان ارزشمند چه شخصیتی است؟ امام علی

4- حضرت علی در چه تاریخی به شهادت رسید؟ 21 رمضان سال چهل هجری

5- مرکز خلافت امام علی در شهر کوفه و در کشور عراق بود که توسط مسلمانان ساخته شده بود

6- چه کسانی جنگ جمل را به راه انداختند؟ برخی از یاران سود جوی پیامبر

7- در زمان خلافت امام علی سرزمین های اسلامی به جز شام ( سوریه) از او پیروی می کردند.

8- در زمان عثمان حاکم شام معاویه  یعنی پسر ابو سفیان بود

9- عمر و عاص که بود؟ مشاور حیله گر معاویه بود که در جنگ صفین پیشنهاد داد که قرآن ها را بر سر نیزه کنند

10- نماینده ی سپاه امام علی در جنگ صفین ابو موسی اشعری و نماینده ی معاویه عمر و عاص بود

11- حضرت علی در محلی به نام نهروان با خوارج جنگید

12- ابن ملجم مرادی که بود؟ یکی از خوارج بود که بعد از جنگ صفین مسوول کشتن امام علی شد

13- اما م علی چگونه شهید شد و آرامگاه او کجاست؟ در حال خواندن نماز در مسجد کوفه توسط ابن ملجم زخمی شد و در نجف دفن شد

14- نام جنگ ها ی امام علی چیست؟ جمل – صفین – نهروان

15- امام علی تقریبا 5 سال خلافت کرد

درس ششم

1- امام حسن به تحریک معاویه و به وسیله ی همسرش شهید شد

2- معاویه سلسله ی بنی امیه را تاسیس کرد و پسرش یزید را جانشین خود کرد

3- امام حسین در مورد علت سفرش به عراق چه می فرماید؟ می فرماید : من برای زنده نگه داشتن دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر سفر کردم

4- امام حسین در دهم محرم سال 61 هجری شهید شد

5- شرایط صلح امام و حسن و معاویه چه بود؟ 1- معاویه حق ندارد از بیت المال استفاده شخصی کند 2- معاویه حق ندارد برای خودش جانشین انتخاب کند 3- جان و مال مسلمانان  در امان باشد

6- چرا امام حسن مجبور شد با معاویه صلح کند؟ چون معاویه با وعده ی پول و مقام  توانست یاران منافق و سست ایمان امام حسن را پراکنده کند

7- واقعه ی کربلا چه تاثیراتی داشت؟ 1- باعث رسوایی بنی امیه شد 2- سرمشق خوبی برای قیام علیه ظلم شد

درس هفتم

1- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیه شکل گرفت؟ چون آنها 1- از بیت المال استفاده ی شخصی می کردند 2- نژاد عرب را برتر از بقیه ی نژادها می دانستند 3- امام حسین را شهید کردند

2- ابو مسلم که بود و چه کرد؟ یکی از فرماندهان ایرانی بود که با کمک او عباسیان به حکومت رسیدند

3- ایرانیان در حکومت بنی عباس چه نقشی داشتند؟ هم در روی کار آمدن آنها موثر بودند  و هم در اداره ی کشور از ایرانیان استفاده می کردند

4- آیا با روی کار آمدن عباسیان وضع مردم و مسلمانان  بهتر شد ؟ خیر – چون پس از مدتی بنی عباس هم  ستمگری را آغاز کرد و با کشتن مردم و اذیت امامان باعث نارضایتی مردم شدند

درس هشتم

1- چرا قیام های زیاد ی بر ضد بنی عباس صورت گرفت ؟ چون پس از مدتی ستمگری بنی عباس شروع شد

2- در زمان حکومت سامانیان قبایل ترک به ایران آمدند

3- سه سلسله ی ترک که در ایران حکومت کردند را نام ببرید؟ غزنویان – سلجوقیان- خوارزمشاهیان

4- در زمان حکومت سلسله های ترک ایرانیان چه نقشی داشتند؟ ترکها از وزیران با هوش ایرانی در اداره ی کشور استفاده می کردند

5- نتیجه ی  نارضایتی مردم از عباسیان چه بود؟ ایرانیان سعی کردند از زیر نفوذ عربها خارج شوند و حکومت های مستقل تشکیل شد

6- نام چهار حکومت مستقل را در ایران نام ببرید. سامانیان- طاهریان- صفاریان – آل بویه

7- ترکها در حکومت سامانی چه نقشی داشتند؟ غلام بودند و در جنگها و کارهای ساختمانی خدمت می کردند.

8- ترکها چگونه به حکومت رسیدند؟ عده ای از ترک ها به فرماندهی سپاه رسیدند و با گذشت زمان به حکومت رسیدند

9- سلسله های ترک در ایران چند سال حکومت کردند؟ 500 سال

درس نهم

1- چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟ چون کاروان بازرگانی مغول توسط حاکم مرزی ایران غارت شد و بازرگانان مغول کشته شدند

2- مغول ها در زمان چه کسی به ایران حمله کردند؟ سلطان محمد خوارزمشاه

3- رفتار جانشینان تیمور در زمان حکومت بر ایرانیان چه فرقی با رفتار تیمور داشت؟ آنها تحت تاثیر فرهنگ ایرانی به علم و دانش توجه بیشتری نشان دادند و برای آبادانی ایران بیشتر کوشیدند

4- مغول ها پس از تصرف کدام کشور با خوارزمشاهیان همسایه شدند؟ چین

5- حاکم ایرانی به چه بهانه ای کاروان مغول را غارت کرد؟ به این بهانه که در آن کاروان جاسوس وجود دارد

6- چرا مردم نتوانستند در برابر مغول ه مقاومت کنند؟ چون حکومت قوی وجود نداشت تا مردم را متحد کند

7- حدود 160 سال پس از مغول ها قو م دیگری به فرماندهی تیمور به ایران حمله کردند

8- شاهرخ پسر تیمور بود که همسرش یعنی گوهرشاد مسجد گوهرشاد را ساخت

درس دهم

1- چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمان  شکست خورد ؟  چون سپاه عثمانی توپ و تفنگ داشتند

2- وقتی شاه عباس به سلطیت رسید گرفتار چه مشکلاتی بود ؟ از طرف خراسان درگیر ازبکان و از طرف آذرباییجان گرفتار عثمانی ها بود

3- حکومت صفویه چگونه از بین رفت؟ در زمان سلطان حسین افغانها به اصفهان حمله کردند و شاه سلطان حسین  تسلیم شد و کشور به دست افغانها  افتاد

4- موسس سلسله ی صفویه که بود؟ شاه اسماعیل صفوی

5- اولین کسی که در ایران مذهب شیعه را رسمی کرد که بود؟ شاه اسماعیل صفوی

6- جنگ چالدران بین شاه اسماعیل صفوی و عثمانی ها بود که در آن قسمتی از آذربایجان تصرف شد

7- در زمان شاه عباس صفوی چه شهرهایی جزء ایران شد؟ بغداد – نجف- کربلا

درس یازدهم

1- پس از افشاریه زندیه روی کار آمد

2- دو اقدام مهم نادر شاه رانام ببرید؟ 1- افغانها را از ایران بیرون کرد 2 دهلی را تصرف کرد

3- کریم خان زند چگونه پادشاهی بود؟ پادشاهی نسبتا مردمی بود که دوست نداشت او را شاه بنامند و از جنگ و خون ریزی دوری می کرد

4- افغانها چند سال در ایران حکومت کردند؟ هفت

5- پایتخت نادر شاه کدام شهر بود؟ مشهد

6- غنیمت های نادر شاه از هند چه بود؟ الماس کوه نور و دریای نور

7- سرانجام نادر شاه چه بود؟ به خاطر بد رفتاری هایش توسط سرداران سپاهش کشته شدند

8- پایتخت کریم خان زند کدام شهر بود؟ شیراز

9- علت جنگ کریم خان زند با عثمانی ها چه بود؟  بد رفتاری عثمانی ها با زایران ایرانی

درس دوازدهم

1- موسس سلسله ی قاجاریه آقامحمد خان نام داشت

2- علت های شکست ایران از روسیه در زمان قاجاریه چه بود؟  1- آشنا نبودن سپاه ایران با روشهای نظامی 2- دخالت و توطئه ی بیگانگان 3- بی توجهی شاه ایران به امور کشور

3- دو اقدام مهم امیر کبیر را بنویسید: 1- حقوق شاهزادگان راکم کرد 2- مانع دخالت بیگانگان شد 3- مدرسه ی دار الفنون را تاسیس کرد

4- امیر کبیر چند سال صدر اعظم بود ؟ سه سال

5- سر انجام امیر کبیر چه شد ؟  درباریان که به او حسودی می کردند ناصرالدین شاه را تحریک کردند که امیر کبیر را بر کنار کند و دستور قتل او را صادر کند

6- پایتخت آقا محمد خان قاجار کجا بود؟ تهران

7- آقامحمد خان قاجار چگونه کشته شد؟ هنگامی که می خواست سپاه روسیه را از قلمرو ایران دور کند به دست خدمتکارانش کشته شد

8- علت جنگ میان ایران و روسیه در زمان قاجاریه چه بود؟ روسیه گرجستان را تصرف کرد و جنگ میان دو کشور شروع شد

9- جنگ ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه چند سال طول کشید؟ 10سال

10- پایان جنگ ایران و روسیه در زمان فتحعلیشاه چگونه بود؟ سران دو کشور قراردادهایی امضا کردند که به ضرر ایران بود  و طبق این قراردادها رود ارس مرز بین ایران و روسیه شد

11- امیر کبیر که بود؟ صدر اعظم ناصرالدین شاه بو د که به ایران خدمت های زیادی کرد

درس سیزدهم

1- مظفر الدین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد؟ او وام های را خرج مسافرت به خارج می کرد

2- چرا ناصرالدین شاه کشته شد؟ چون او با سخت گیری و خشونت مردم را از خود ناراضی کرده بود

3- پس از اینکه محمد علی شاه مجلس را به توپ بست ، مردم چه واکنشی نشان دادند؟ مردم نواحی مختلف ایران  به طرفداری از مشروطیت قیام کردند و محمد علی شاه را از سلطنت بر کنار کردند

4- وقایع مربوط به هر پادشاه را جلوی آن بنویسید

آقا محمد خان : تاسیس سلسله ی قاجار- انتخاب تهران به عنوان پایتخت

فتحعلی شاه : جنگ با روسیه و شکست از آن کشور

ناصر الدین شاه : صدر اعظمی امیر کبیر و حکومت پنجاه ساله

مظفرالدین شاه : انقلاب مشروطه . امضاء دستور تاسیس مجلس

محمد علی شاه : به توپ بستن مجلس – قیام مردم ایران به خصوص تبریز

احمد شاه : جنگ جهانی اول – پایان سلسله ی قاجار

5- ناصر الدین شاه جند سال حکومت کرد و چگونه کشته شد ؟پنجاه سال و توسط یکی از مخالفانش کشته شد

6- چرا در زمان مظفرالدین شاه وضع مردم بدتر شد؟ حکومت در آن زمان درآمد کافی نداشت و شاه مجبور شد وامهای سنگین بگیرد

7- مهم ترین رویداد دوره ی قاجاریه چه بود؟ انقلاب مشروطه

8- رهبران انقلاب مشروطیت رانام ببرید؟ شیخ فضل الله نوری – آیت الله بهبهانی – آیت الله طباطبا یی

9- فرق حکومت استبدادی و حکومت مشروطه چیست؟ در حکومت استبدادی شاه هر کاری می کند ولی در حکومت مشروطه مجلس بر کارهای شاه نظارت دارد

10- بعد از به توپ بستن مجلس در کدام شهرها قیام صورت گرفت ؟ اصفهان – گیلان تهران

11- در جنگ جهانی اول نقش ایران چه بود؟ با اینکه ایران بی طرفی خود را اعلام کرده بود کشورهای بیگانه کشور ایران را اشغال کردند

 

درس چهاردهم

1- رضا خان با حمایت کدام کشور به حکومت رسید؟ دولت انگلیس

2- رضاشاه در مخالفت با اسلام و علمای اسلام چه کارهایی انجام داد؟ زنان را از داشتن حجاب منع کرد – عده ای از مسلمانان را در مسجد گوهر شاد به گلوله بست

3- محمد رضا پهلوی چگونه به حکومت رسید ؟ نیروهای انگلیسی و آمریکایی پس از برکناری رضا شاه ، پسرش محمد رضا را به سلطنت رساندند

4- ملی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟ آیت الله کاشانی – دکتر مصدق

5- سید حسن مدرس که بود و چه کرد؟ یکی از نمایندگان مجلس بود که با رضا خان مخالفت می کرد و به دستور رضا خان تبعید و شهید شد

6- در اواخر دوران قاجار چرا انگلستان تصمیم گرفت حکومت ایران راتغییر دهد؟ چون انگلستان می خواست منافع بیشتری تامین کند

7- رضا خان چگونه مردی بود؟ مردی خشن و بی سواد بود که از اداره ی کشور آگاهی نداشت

8- جنگ جهانی دوم در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد؟ رضا شاه

9- رضا شاه در چه سالی بر کنار شد؟ 1320

10- درزمان حکومت رضا شاه چه کسانی در برابر نفوذ بیگانگان قیام کردند؟ شیخ محمد خیابانی – میرزا کوچک خان جنگلی – سید حسن مدرس

 

 

درس پانزدهم

1- در پانزدهم خرداد 1342 در ایران چه اتفاقی افتاد؟ امام خمینی دستگیر شد و مردم به حمایت از او قیام  کردند.

2- رفتن امام از عراق به پاریس ، در پیشرفت انقلاب اسلامی چه تاثیری داشت؟ باعث شد اعلامیه های امام بهتر و سریعتر به دست مردم برسد.

3- انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید؟ 22 بهمن 1357

4- در زمان محمد رضا شاه وضع مردم چگونه بود؟ در زمان او دخالت آمریکا زیاد و مردم از آزادی محروم بودند و به اعتقادات مردم بی احترامی می شد و اگر کسی به کارهای نادرست شاه اعتراض می کرد به زندان می افتاد و شکنجه می شد

5- پس از دستگیری امام در سال 1342 مردم چه کردند؟ مردم به حمایت از امام قیام کردند و تعدادی از مردم در شهرهای تهران و ورامین و قم مجروح شدند

6- امام به ترتیب به کدام کشورها تبعید شدند؟ ترکیه – عراق- فرانسه

7- مردم در سال 57 خواستار چه چیزی بودند؟ خواستار نابودی نظام شاهنشاهی و بازگشت امام و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی شدند

8- امام خمینی در چه تاریخی به ایران بازگشتند ؟ در تاریخ 12 بهمن 1357

دانش اموزان عزیز پایه ی پنجم در صورتی که سوالی از مطالب درسی مربوط به پایه ی پنجم داشتند می تونند تو نظرات بیارند یا به ادرس   karamiid@yahoo.com ایمیل کنند . اگر جواب رو بلد نباشم حتما براتون از منابع مختلف پیدا میکنم

 تاریخچه ی زمین

زمین ، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات درونی
است. ساختار درونی زمین مثل سایر سیارات درونی از یک هسته داخلی و یک هسته خارجی به همراه لایه‌های مذاب و نیمه مذاب و سنگی جامد تشکیل یافتهاست.

هسته داخلی فلزی و جامد بوده و توسط هسته خارجی که فلزی و مذاب است،احاطه شده است.زمین شرایط بسیار منحصر بفردی دارد. هیچکدام از سیارات دیگر آب مایع و جو پر اکسیژن نداشته و حیات در آنها وجود ندارد.

تکامل تدریجی زمین که 4.5 میلیارد سال طول کشیده است، همچنان بطور طبیعی و نیز بر اثر فعالیتهای انسان ادامه خواهد داشت. همچنین چگالی زمین از تمام سیارات دیگر بیشتر است. زمین کره‌ای است که روی آن زندگی می‌کنیم. بنا به باورهای دینی از خاک آن آفریده شده‌ایم و روزی دوباره به خاک آن باز می‌گردیم. این کره خاکی یکی از نه سیاره منظومه شمسی است که مانند سایر سیارات در مداری به دور خورشید می‌گردد. زمین سیاره‌ای منحصر بفرد در منظومه شمسی است که در آن آب و اکسیژن و نیتروژن که برای حیات ضروری‌اند، وجود دارد.

زمین و عقاید

یونانیها که پیشروان علم بودند، در قرن ششم قبل از میلاد ، زمین را کروی و ثابت فرض می‌کردند و اکثر تمدنها معتقد بودند که جهان ، زمین مرکزاست. ولی بطلیموس ستاره شناس یونانی بیشتر از سایرین بر این اندیشه معروف معتقد بوده است. در جهان زمین مرکز ، زمین در مرکز عالم قرار                     داشته و خورشید و سیارات و ستارگان حول آن می‌گردند.

سالها بعد معدودی از متفکران یونانی مخصوصا آریستار خوس اندیشه زمین مرکزی بودن دنیا را زیر سوال بردند. ولی کتاب بطلمیوس المجسی بر علم آن زمان سیطره داشت   و مانع از قبول نظر آریستارخوس شد. تا اینکه در سال 1543 نیکلا کپرنیک ستاره شناس لهستانی ، مرکزیت را از زمین گرفته و به خورشید داد.   

 زمین در بدو پیدایش بصورت کره‌ای از مواد داغ و نیمه مذاب بود. بتدریج عناصر سنگین تر ته‌نشین شده و هسته فلزی را بوجود آوردند و در عین حال عناصر سبکتر به سطوح فوقانی آمده و جبه و پوسته را تشکیل دادند. پس از گذشت چند میلیارد سال ، زمین سرد شد، سطح زمین جامد گشت ، جو زمین شکل گرفت و اقیانوس بوجود آمدند.

تکامل زمین هنوز هم ادامه دارد: پوسته زمین توسط فورانهای آتشفشانی در کف اقیانوسها نوسازی شده ، دائما بر اثر زمین لرزه‌ها و حرکتهای قاره‌ای در حال تغییر و تحول است. تناسب گازهای مختلف در جو زمین نیز بر اثر دخالتهای انسان به آرامی در حال تغییر است.حرکت زمین به شکل یک پوسته سنگی متشکل از 12 صفحه مجزاست. هر یک از قاره‌ها روی یک یا چند صفحه قرار گرفته‌اند. این صفحات با سرعتی شبیه به سرعت رشد ناخنهای انسان در حال حرکت هستند. صفحه‌های جامد ، روی سنگهای نیمه مذاب به حالت شناور هستند که خود این سنگهای نیمه مذاب توسط جریانهای داغی که از هسته فلزی زمین فوران می‌کنند، تکان خورده و باعث حرکت صفحه‌ها در سطح زمین می‌شوند.

چهره متغیر زمین

 250 میلیون سال پیش ، سه تکه بزرگ خشکی به هم نزدیک شدند و یک خشکی بزرگ به نام پانجیا را بوجود آوردند. بعد از مدتی دریای تتیس این خشکی عظیم را به دو قسمت لوراسیا و گندوانلند تقسیم کرد. 120 میلیون سال پیش اوراسیا از هم شکافت و آمریکای شمالی از اروپا جدا شد. گنوانلند نیز شکافته شد و در نتیجه هندوستان به سمت جنوب آسیا حرکت کرد. قاره‌ها همچنان به حرکت خود ادامه داده و به این شکل کنونی که می‌بینیم در آمدند. ظرف چند میلیون سال آینده قاره آمریکا به حرکت خود در سمت غرب ادامه داده و قاره آفریقا به اروپا و آسیا ملحق خواهد شد.

 حیات در زمین

اولین موجودات زنده حدود 3.8 میلیارد سال پیش و اولین دایناسورها حدود 150 میلیون سال پیش در زمین ظاهر شدند. حدود 65 میلیون سال پیش نسل داینوسورها از بین رفت(انقراض دایناسورها). یکی از عوامل انقراض داینوسورها برخورد یک شهاب سنگ به زمین و پر شدن جو زمین از غبار بود. در چنین شرایطی نور و گرما به زمین نرسیده و یک دوره کوتاه یخبندان باعث مرگ داینوسورها بر اثر سرما و گرسنگی شده است. اگر همه تاریخچه زمین را در 24 ساعت خلاصه کنیم، نخستین انسانها در 2 ثانیه مانده به نیمه شب ظهور خواهند کرد.

حرکت زمین به شکل یک پوسته سنگی متشکل از 12 صفحه مجزاست. هر یک از قاره‌ها روی یک یا چند صفحه قرار گرفته‌اند. این صفحات با سرعتی شبیه به سرعت رشد ناخنهای انسان در حال حرکت هستند. صفحه‌های جامد ، روی سنگهای نیمه مذاب به حالت شناور هستند که خود این سنگهای نیمه مذاب توسط جریانهای داغی که از هسته فلزی زمین فوران می‌کنند، تکان خورده و باعث حرکت صفحه‌ها در سطح زمین می‌شوند.

هسته زمین  

  هسته زمین از عمق 2900 کیلومتری تا مرکز زمین گسترش دارد و ضخامت کلی آن 3471 کیلومتر است. مطالعات نشان داده است که در عمق تقریبی 5120 کیلومتری ، یک انفصال در خواص الاستیک هسته وجود دارد این ناپیوستگی که ناپیوستگی لمان نام دارد، هسته خارجی را از هسته داخلی جامد جدا می‌کند و هسته بیرونی از گوشته توسط ناپیوستگی گوتنبرگ - ویشرت جدا می‌شود. در حالت کلی هسته از سه قسمت هسته بیرونی ، هسته جامد داخلی و هسته مرکزی تشکیل شده است.    هسته بیرونی هسته بیرونی از ناپیوستگی گوتنبرگ - ویشرت در عمق 2900 کیلومتری شروع و تا عمق 5120 کیلومتری که ناپیوستگی لمان قرار دارد ادامه می‌یابد. ترکیب عمومی هسته آلیاژ آهن - نیکل است و به همین دلیل به آن نیف یا نیفه نیز می‌گویند.

لازم به ذکر است که امواج S از هسته مایع خارجی عبور نمی‌کنند. هسته خارجی دارای حرکات همرفتی است که سرعت آنها چندین کیلومتر در سال است. حرکت وضعی زمین تاثیر به سزایی در این حرکات داشته و این اثربه نام تاثیر کوریولیس نامیده می‌شود.گردش هسته خارجی دارای تقارن استوایی می‌باشد که توسط دو لکه برآمده در سطح هسته مایع مشخص می‌شود و این دو لکه در حقیقت محل تظاهر سلولهای واگرا در سطح می باشند. این سلولهای واگرا در سطح هسته مایع و در مرز بین لایه و هسته مایع به صورت شعاعی پخش شده و در راستای نصف النهاری که تقریبا در راستای شمال و جنوب زمین هسته مایع را دور می‌زند، به هم رسیده و در این محل همگرا می‌باشند. این بخش احتمالا به فرم یک گودی حلقه مانند دور هسته مایع و در راستای شمال – جنوب تظاهر پیدا می‌کند.   

منشا میدان مغناطیسی زمین

می‌دانیم که حرکت سیال هادی الکتریسیته به شرط آنکه در میدان مغناطیسی قرار داشته باشد، جریان الکتریکی تولید می‌کند (اصل دینامو). بنابراین منشا میدان مغناطیسی زمین ممکن است مربوط به حرکات هسته باشد. دو لکه یاد شده که دارای تقارن استوایی‌اند، به ترتیب در زیر بخش جنوب هندوستان و دیگری در حوالی پرو ، قرار دارد (آلگر ، 1985). این دینامیک بر اساس مشاهدات دقیق تغییرات میدان مغناطیسی زمین در 30 سال گذشته و مشاهدات و مطالعات ژئوفیزیکی بازسازی شده است. با توجه به اینکه آلیاژ Ne-Fi از سیلیکات سنگین‌تر است ، لذا جدایی و تفکیک هسته آهنی و استقرار آن در مرکز زمین ، با توجه به قوانین فیزیک امری طبیعی است.استقرار آن در مرکز زمین ، بر اساس مدل تجمع همگن قابل توضیح است و بعد از استقرار هسته مایع در مرکز زمین ، هسته جامد به تدریج رشد کرده و به حجم فعلی خود رسیده است. با توجه به سن تشکیل زمین و قطر هسته جامد ، آهنگ رشدی برابر 0.5 میلیمتر در سال می‌توان برای آن در نظر گرفت و باید توجه داشت که این آهنگ رشد ، میانگین کلی رشد است و بدیهی است که آهنگ رشد در بدو تشکیل هسته جامد بسیار اندک از رقم میانگین بوده و در حالت فعلی بیشتر از میانگین یاد شده است.اساسا تبدیل آلیاژ آهن - نیکل مذاب به جامد یک واکنش گرمازا است و گرمای حاصل از آن به همراه تلاشی مواد رادیواکتیو موتور حرارتی زمین را تامین می‌کنند. در حالت کلی گردش هسته مایع به دور هسته جامد آهنی به عنوان یک سیم پیچ که هسته آهنی را در بر گرفته و جریان الکتریکی که از سیم پیچ عبور می کند همان پرتوی کیهانی است که از قطبین زمین به تله می‌افتد. شفق قطبی هم در اثر این پرتوی کیهانی بوجود می‌آید. 

    دهانه آتشفشان

 غالبا انتهای فوقانی دودکش در سطح زمین وسیع تر می گردد و دهانه را بوجود می آورد ومعادل لاتین آن بعضی آتشفشانها دهانه وسیع و دریاچه مانند (Lake Crater) دارند. در آتشفشانهای انفجاری دهانه بر اثر انفجار ، از بین می رود و دهانه های جدید بوجود می آید. اشکال مختلف دهانه آتشفشان

1- دهانه های دریاچه مانند (Lake Crater): در آتشفشانهای نوع هاوایی دیده می شود.

2- دیاترم (Diatreme): عبارت از حفره ها و چاههایی است که بر اثر انفجار گاز بوجود می آید. منشا این گازها ممکن است ماگمایی باشد و یا از بخار شدن آبهای زیرزمینی بر اثر حرارت حاصل شود . دیاترم های که انواعی از پایپ یا دودکش هستند که در اعماق پوسته واقع شده اند و پر از برش های سنگی هستند. هنوز بدرستی ، مکانیسم ایجاد دیاترم ها مشخص نشده است. منشا گازهای داغ و پرفشار در اعماق ، قدرت انفجار گازهایی که بتواند حجم های زیاد برش ها را در داخل پایپ ها در اعماق ایجاد کند، و مکانیسم حرکت مواد فرار هنوز بدرستی شناخته نشده است.

گاهی پیدایش حفره ها ، ممکن است بدون انفجار و بر اثر خروج گازها در دهانه های بعضی از آتشفشانها باشد. این عمل سبب پراکنده شدن مواد سبک وزن وخاکستری می گردد و حفره های قیفی شکل حاصل می شود که به آنها نیز ، دیاترم می گویند .

۳- مار (Maar): به دهانه انفجاری اطلاق می شود که قطر بزرگ داشته و بوسیله دریاچه یا برکه اشغال شده باشد. قطر آن ممکن است 100 تا 1000 متر برسد. معمولا مار در راس مخروط آتشفشانی قرار ندارد و بلکه بر اثر انفجار به صورت گودال هایی در زمین های اطراف آتشفشان حاصل می شود مآر ممکن است بوسیله ماگمای بازیک و یا ماگمای اسیدی بوجود آید مآرهای بازالتی قطعات پرتابی به صورت هلال کم و بیش منظم در اطراف دهانه دیده می شود و حداقل نصف اطراف دهانه را در بر می گیرد. جنس این مواد متفاوت است و شامل قطعات لاپیلی ، گدازه شیشه ای ، بمب های گل کلمی می باشد. مآرهای بازالتی بر اثر فوران فراتوماگماتیک (pheratlo-magmatic) حاصل می شود. یعنی بر اثر برخورد سفره های آب دار زیرزمینی با ستون ماگما که از شکاف سنگها نفوذ می کند. در این عمل بدون اینکه ماگما با آب مخلوط شود و در محل برخورد ، در اثر تبخیر آب فشار هیدرواستاتیک فوق العاده ایجاد می کتند. که مانع صعود ماگما می شود. در این حالت کشش بخار در قاعده ستون زیاد می شود. هنگامی که این کشش بیشتر از فشار هیدرواستاتیک گردید انفجار شدید گاز حاصل می شود و بمب های گل کلمی . قطعات جدا شده از جدار دودکش را با خود جدا میکند و از این ماگما لاپیلی های فراوان همراه با بخار آب خارج می گردد. پس از انفجار، نفوذ دوباره آب سبب تکرار این پدیده می شود. انفجار سبب پرتاب مواد به ارتفاع زیاد می شود به نحوی که مواد سنگین تر در مجاورت دهانه و اجزای سبکتر به وسیله ابرهای گازی به اطراف برده می شود. اختلاف عمده مآرهای بازالتی با مآرهای اسیدی در علت انفجار در اثر فشار فوق العاده گازهایی است که در گدازه خیلی غلیظ محبوس مانده و ایجاد آتشفشانهایی از نوع ولکانو، این نوع مآرها را بوجود می آورد.

۴- کالدارها (caldera) کالدراها ، گودیهای نسبتا مهمی هستند که در ساختمان آتش فشانها پدید می آید و قطر آنها ممکن است به چند کیلومتر برسند کالدراها بر سه نوع هستند: کالدراهای انفجاری ، کالدراهای ریزشی ، کالدراهای فرسایشی.   

  زمین لرزه 

تعریف زلزله برای شناخت هر پدیده ای درجهان واقع لازم است ابتداازآن تعریف مناسب ونسبتاً جامعی داشته باشیم ، چرا که بدون دانستن تعریفی مناسب ازآن نمی توان به کنه پدیده پی برد وآن رابه خوبی درک نمود. مردم عامی درکلامی ساده زلزله راحرکت ناگهانی زمین ناشی ازخشم نیروهای ماوراء الطبیعه وخدایان می دانند که بر بندگان عاصی وعصیــــــانگر خودکه نافرمانی خداخود را نموده ومرتکب گناهان زیادی شده اند می داننــد . اگر چه امروزه با گسترش دانش تجربی این تعریف در زمره اباطیل وخرافات قرارگرفته ،ولی هنوز در جوامع ومردم کم دانش وجاهل مورد قبول است.

درفرهنگ تک جلدی عمید زلزله را با فتح حروف‌‌ ‍‍‍‍‎‏« زَ» و « لَ » یعنی زَلزلَه برخلاف آنچه در زبان عامه مردم رایج است ، آورده ومی نویسید : « زمین لرزه ، لرزش وجنبش شدید ویا خفیف قشر کره زمین که به نقصان درجه حرارت مواد مرکزی واحداث چین خوردگی وفشار یادر اثر انفجارهــای آتشفشانی بوقوع می رسد .» در فرهنگ جغرافیا تالیف پریدخت فشارکی وهمچنین در فـــــرهــــنـگ جغرافیائی تالیف مهدی مومنی تعریفی مشابه هم به گونه زیر ارائه شده است: «جنبش یا تکان پوسته زمین که به صورت طبیعی ناشی از زیر پوسته زمین است بعضی وقتها زلزله باعث تغییراتی در سطح زمین می شود ، اما اغلب زیان بوجود آمده ناشی ازتکان ها فقط محسوس است وممکن است زلزله بوسیلــــه یک انفجار آتشفشانی بوجود آید.

 زلزله در حقیقت در بیشتر نواحی آتشفشانی امری عادی است واغلب قبل ویا همزمان با انفجار اتفاق می افتد . اصل زلزلـــه تکتونیکی است واحتمالاً وجود یک شکست لازمه آن است . موجهای زلزلـــه دست کم در سه جهت اتفاق می افتد ودر یک مسافت قابل ملاحظه از مکــــان اصلی بطور جداگانه حس می شوند . وقتی امواج زلزله ازمکانی می گـــــــذرد زمین وساختمانها می لرزند وبه جلووعقب می روند .بالاترین زیان ناشی اززلزله همیشه در مرکز زلزله یعنی جائی که حرکت بالاوپائین است نیست امـــــــــا در مکانــــهائی که موجهای زلزله بصورت مایل به سطح می رسد ونزدیک مرکــز زلزلــــه باشند دارای بالاترین زیان می باشند .یک زلزله شدید معمولاً بوســـیله یکسری دیــــگر ازتکانها همراه می شود .زلزله ای که که در نزدیک یازیردریا اتفاق مـــــی افتد سبب حرکات شدیدآبها شده وبعضی وقتها امواج بــــــزرگی ازآن ناشی مـــی شود ودر مسافت زیاد این امواج ادامه پیــــدا می کنند وگاهگاهی باعث تلفات جــبران ناپذیر ومرگ ومیرمی شوند .طغیان نواحی ساحلی بیشتراز خود زلزلـــه بــــاعث خسارت می شوند ، در نواحی آتشفشانی زلزله عملاً هر روز اتفاق می افتـــد. به عنوان مثال در هاوائی هرساله صدهاتکانهای کوچک ثبت می شوند .»

 درفرهنگ گیتا شناسی تالیف عباس جعفری آمده است: «جنبش سریع ومحسوسی که درنتیجه جابجائی ویا جایگیری تخته سنگهای زیر پوسته زمین پدید می آید،در نتیجه این جنبش یـــــــک سری لرزش های موجی شکل پدید می آیدوگاه تغییرات ارتفاعی پوسته زمین راباعث می گرددواغلب ضایعات وزیان های جانی وفراوانی ازخود برجا میگذارد.زمین لرزه بیشتر مخصوص نواحی آتشفشانی بوده وگاه باخروش وفوران کوههای آتشفشانی همراه می گرددودرحالات شدیدشکستهاوبریدگیهای مهم ومشخص درروی پوسته زمین از خــودبجـــــای میگذارد.

 بیشتر بدانید:  قبل از وقوع زلزله چه باید کرد؟

 _ امکان خطر آتش سوزی را، از طریق سیم های برق فرسوده، ارتباطات، نشت دادن لوله های گاز و وسایل گازسوز، بررسی کنید.

_ محل کلید و شیر اصلی برق، گاز وآب را پیدا کنید_ وسایل سنگین را در طبقات پایین قفسه ها بگذارید و قفسه ها را به دیوار متصل کنید.

_ اشیای سنگین وافتادنی را هم مهار کنید.

  زلزله لغتی است که بسیاری از مردم را به هراس می‎افکند. برای بعضی دیگر عنوان مطلبی مورد بحث است. براساس تحقیقات دانشمندان و سوابق تاریخی، زمین شناسان و زلزله ‎شناسان اینک به ما می‎گویند بسیاری از نقاط در سراسر دنیا در معرض خطر یک زمین لرزه زیانبار هستند. امکان پیشگیری از زلزله وجود ندارد. اما به هر حال شما قادرید شانس سلامتی و بقای خود را به وسیله آگاهی و آمادگی بالا ببرید. اگر کسی به درستی آماده نباشد زلزله بعدی ممکن است لطمه‎های افزونتری به بار آورد.     زمین لرزه تکان خوردن قشر زمین است. این تکان یا در نتیجه انفجار در اعماق زمین است (انفجاری) یا در نتیجه فعالیت آتشفشان‎ها و یا بالاخره در اثر لغزش لایه‎های مختلف زمین روی یکدیگر در طول گسل‎ها، ایجاد می‎شود.   

 تعداد زلزله‎هایی که سالانه رخ می‎دهند به یک میلیون می‎رسد اما از این میان فقط معدودی از آنها اثرات مخرب وسیعی بر جای می‎گذارند. بعضی اوقات انرژی آزاد شده در زلزله‎های بزرگ برابر است با انرژی حاصل از انفجار 180 میلیون پوند T.N.T است به عبارت دیگر قدرت تخریبی این زمین لرزه‎ها 10000 برابر قدرت نخستین بمب اتمی است که ایالات متحده در  جنگ جهانی دوم در ژاپن منفجر کرد.    

 در جهان چند منطقه بزرگی وجود دارند که دستخوش زلزله‎های فراوان هستند و آنها را کمربند زلزله می‎خوانند. عمده‎ترین آنها کمربند اقیانوس کبیر (آرام) است که آمریکای جنوبی و شمالی ژاپن، فیلیپین، زلاندنو را شامل می‎شود.    کمربند دوم از حوالی آلپ در اروپا آغاز می‎شود و پس از گذشتن از یونان، ایتالیا، ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان به جنوب شرقی آسیا می‎رسد و در آخر به کمربند اقیانوس کبیر متصل می‎گردد.  

  از لحاظ زمین ‎شناسی، دو صفحه آسیا از شمال و عربستان از جنوب به صفحه ایران فشار وارد می‎کنند. این فشار به حدی است که به گفته کارشناسان‌، دیگر نمی‎توان به آن صفحه ایران اطلاق کرد.

ایران از نظر زمین‎شناسی صفحه‎ای خرد شده است که شکستگی‎های فراوانی به شکل گسل‎های کوچک و بزرگ روی آن ایجاد شده است و به همین دلیل در وضعیت بسیار ناپایداری به سر می‎برد. از سوی دیگر کانون زلزله در ایران در عمق کمی از سطح زمین قرار دارد و انرژی قابل ملاحظه‎ای به سطح زمین می‎رسد و در بسیاری از نواحی مدت زمان بین زلزله‎ها یا دوره بازگشت آنها طولانی است و لذا زلزله‎های بسیار شدید رخ می‎دهد.  محل وقوع زلزله نمی‎توان قاطعانه اظهار داشت که زلزله چه زمانی رخ می‎دهد. ولی می‎توان گفت که احتمالاً در کجا رخ خواهد داد. چون زلزله اصولاً در مناطق معینی از جهان که پلاتهای زمین با یکدیگر برخورد می‎کنند، رخ می‎دهد.  

اثرات ناشی از زلزله :

زمین لرزه علاوه بر تخریب ساختمان‎ها و اماکن ممکن است سبب بهمن، ریزش کوه، شکاف در سطح زمین و بالا آمدن و فرو رفتن زمین، حرکت گل و لای، سد مسیر رودخانه، امواج مدی شدید و آتش‎‎سوزی شود. آن دسته از صدمات و خطراتی که در زمین لرزه مستقیماً به امور بهسازی محیط مربوط می‎شوند عبارتند از شکستگی،‌ جابجایی و پیچیدگی لوله‎های آب و فاضلاب، صدمه به ساختمان‎ها و تأسیسات آب، فاضلاب و تلمبه خانه‎ها، شکستگی سدها و مخزن‎های آب که منجر به نشت یا ‌آلودگی آب می‎شود؛ جمع شدن اشغال، ساختمان‎های فرو ریخته و ایجاد اشکال در خارج کردن اجساد و لاشه حیوانات از داخل ویرانی‎ها و دفن آنها؛ شکستگی مخزن فضولات و چاه‎های فاضلاب،‌ آلودگی‎ آب چاه‎ها وقتی که جدار محافظ چاه ترک بردارد. پیامدهای غیرمستقیم این حوادث، فقر و بی‎پناهی و بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‎های اجتماعی از خسارت‎های جانی و مالی بلافاصله آن سنگین‎تر،‌گسترده‎تر و دلخراش‎تر است.    

 تخریب ساختمان‎ها در اثر زمین‎ لرزه غالباً موجب مرگ و میر فراوان (در حدود 10% جمعیت) و مجروح شدن شمار زیادی از ساکنین منطقه می‎گردد،‌ این امر به دو عامل مهم بستگی دارد، عامل نخست در باره نوع ساختمان‎ها است، بناهایی که از خشت و گل و سنگ‎های خشک و خالی حتی در یک طبقه ساخته شده‎اند به شدت ناپایدار بوده و فروریختن آنها موجب مرگ و میر و جراحات فراوان می‎گردد.    ثابت گردیده که ساختمان‎های سبک‎تر به ویژه بناهایی چوبی در معرض خطرات کمتری قرار دارند برای نمونه بررسی زلزله‎ سال 1976 گواتمالا نشان داد که از تعداد 1577 نفر ساکنین یک روستا که همگی در ساختمان‎های خشک و گلی زندگی می‎کرده‎اند تنها 78 نفر مجروح و مابقی از بین رفته‎اند، در حالی که کلیه ساکنین مجاور که در بناهای چوبی زندگی می‎نموده‎اند زنده مانده‎اند.    نکته دوم زمان وقوع زمین لرزه می‎باشد ک در کاهش مرگ و میر و بروز جراحات حایز اهمیت زیادی است، طبق بررسی‎های انجام شده درصد افرادی که کشته شده‎اند و یا مجروح گردیده‎اند در مناطق پرجمعیت زیادتر می‎باشد، تخمین زده می‎شود که نسبت مرگ و میر افراد به مجروحان پس از لرزش‎های اولیه تقریباً به میزان 1 به 3 می‎باشد، تفاوت‎های زیادی در نواحی آسیب‎ دیده وجود دارد، گاهی مرگ و میر تا حدود 85% در شهرهای مجاور مرکز زلزله گزارش گردیده، برای نمونه زلزله سپتامبر 1973 طبس گلشن در ایران می‎باشد که تعداد 11000 نفر از ساکنان 13000 نفری شهر را از بین برد، نسبت مرگ و میر به مجروحان به نسبت فاصله مرکز زلزله از شهر کاهش می‎یابد، برخی گروه‎های سنی، در معرض مخاطره بیشتری می‎باشند، گروه‎های میان سال درمقایسه با کودکان و سالمندان که کمتر قادر به حفاظت از خود می‎باشند، در مخاطره کمتری قرار دارند حوادث ثانونی که ممکن است پس از زمین لرزه رخ دهند، موجب افزایش مصدومان و در نتیجه افزایش نیاز به اقدامات پزشکی می‎گردند،

 نظریه انفجار بزرگ

   مقدمه نظریه انفجار بزرگ در حال حاضر تنها توضیح ارائه شده درباره منشأ جهان می‌باشد که بطور گسترده پذیرفته شده است. انفجار بزرگ ، بسیار پر انرژی و پر حرارات بود و در ثانیه‌های اولیه پس از انفجار فقط تشعشع و ذرات زیر اتمی گوناگون در جهان وجود داشتند. تشعشعات باقیمانده از این انفجار هنوز به صورت امواج ضعبف مایکروویو در آسمان وجود داشته ، از زمین قابل ردیابی هستند. به این امواج تشعشع مایکروویو زمینه کیهان گفته می‌شود.در اواخر دهه 1920، ادوین هابل (1953-1889) ، ستاره شناس آمریکایی به بررسی نور دریافتی از ستارگان کهکشانهای دور دست پرداخت. او متوجه شد که طول موجهای این نور بلندتر از میزان مورد انتظار است. این پدیده که قرمز گرایی نام دارد، نشان داد که کهکشانها با سرعت زیادی در حال دور شدن از زمین هستند.

جهان زمانی کوچکتر از هسته یک اتم بود. هر چه ما بیشتر به عمق کیهان نظاره می‌کنیم در واقع بیشتر به عمق زمان گذشته می‌نگریم. یک ستاره را که در فاصله 10 سال نوری قرار دارد به همان صورتی می‌بینیم که 10 سال نوری قبل بوده است. دورترین اجرامی را که انسان می‌تواند با تلسکوپهای بزرگ نجومی نظاره کند کوازارها هستند. آنها در واقع کهکشانهای کاملا جوانی هستند که در مراحل اولیه شکل گیری به سر می‌برند.

حال اگر انسان نگاهش را در سمت دلخواهی به دورتر و بازهم دورتر متوجه کند باید به مرزی برسد که در آنجا آغاز خلقت را مشاهده کند و به عبارت دیگر آن گاز داغ اولیه را ببیند که تمام کهکشانها ، ستارگان ، سیارات و موجودات از آن ایجاد شده‌اند. بنابراین می‌بایست پیرامون ما را پیوسته پوسته کاملا درخشانی در دور دست احاطه می‌کرد و آسمان هم می‌بایست شبها همچون روز روشن می‌شد اما این دیوار آتشین با سرعت زیادی از ما دور می‌شود زیرا که عالم لحظه به لحظه انبساط می‌یابد.سرعت دورشدن به قدری زیاد است که نور این پوسته دارای طول موج بلندتری می‌شود که ما آن را فقط به صورت تشعشعات و امواج رادیویی دریافت می‌کنیم.

 وجود این پرتوها را می‌توان با رادیو تلسکوپها به سادگی اثبات کرد این تشعشعات تکیه گاهی مهم برای اثبات فرضیه انفجار اولیه می‌باشد. اگر جسمی با سرعت زیاد در حال دور شدن از ماباشد طول موجهای نور دریافتی از آن به سمت قسمت قرمز رنگ طیف و اگر جسم در حال نزدیکشدن باشد به سمت آبی رنگ طیف متمایل می‌شوند.

سرانجام جهان ستاره شناسان سه نظریه در مورد نحوه پایان جهان ارائه کرده‌اند:

- جهان برای همیشه گسترش خواهد یافت؛

- هنگامی که جهان به اندازه معینی رسید، انبساط آن متوقف شده و در همان حال ثابت می‌ماند؛

- جهان سرانجام از انبساط باز می‌ایستد و انقباض (فروپاشی درونی) آن آغاز می‌گردد.

بعضیها این پدیده را فروپاشی (تلاشی) بزرگ (big chrunch) نامیده‌اند. شواهدی در اثبات انفجار بزرگ تشعشع مایکروویو زمینه کیهانی بهترین دلیل اثبات نظریه انفجار بزرگ می باشد. این تشعشع بسیار ضعیف بوده و طول موج بسیار بلندی دارد. این مشخصات، کشف ادوین هابل (1952 - 1889) ، ستاره شناس آمریکایی ، را که گفته بود جهان در حال انبساط است، تأیید می‌کند. این تشعشع همچنین نظریه جورج گاموف (68 - 1904) ، فیزیکدان آمریکایی اوکراینی تبار را تأیید می‌کند.او پیش بینی کرده بود که در صورت وجود آغازی برای جهان ، تشعشعاتی که به ما می‌رسند بایستی از دورترین نقاط آن که با سرعتی زیاد در حال دور شدن هستند، باشند. چنین تشعشعاتی به شدت مستعد قرمز گرایی (میزان گرایش نور اجسام دور شونده به سمت قسمت قرمز رنگ طیف الکترومغناطیسی) بوده و بنابراین انتظار می‌رود که دارای طول موجهای بلند باشند.

فروپاشی بزرگ نیروهای جاذبه باعث خواهند شد تا جهان ، سرانجام منقبض شود و به یک نقطه واحد مبدل گردد. با مطالعه کهکشانهای دور شواهد بیشتری در اثبات نظریه انفجار بزرگ بدست آمده است. بعضی از این کهکشانها 13 میلیلاردسال نوری با ما فاصله دارند، یعنی 13 میلیارد سال طول می‌کشد تا ما نور آنها را ببینیم. حال ما این کهکشانها را به همان شکلی که 2 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ بوده‌اند، مشاهده می‌کنیم. این واقعیت که آنها فشرده‌تر از کهکشانهای نزدیکتر به نظر می‌رسند نشان می‌دهد که حجم جهان زمانی کوچکتر و متراکمتر بوده و حال با گذشت زمان این حجم در حال افزایش است.دانشمندان با امید به کشف منشأ جهان ، تلاش می‌کنند تا شرایطی را که بلافاصله بعد از انفجار بزرگ وجود داشت، باز سازی کنند. برای اینکار ، آنها دو اشعه از ذرات بنیادی را در جهات متضاد ، حول دستگاهی به نام شتاب دهنده (دستگاهی برای آشکار ساختن ذرات) می‌فرستند؛ این دو اشعه وقتی به سرعت نور می‌رسند، به هم برخورد می‌کنند که از انرژی حاصل از این برخورد، ذرات جدیدی بوجود می‌آیند. این ذرات ردی از برخورد ، ذرات جدیدی بوجود می‌آیند.این ذرات ردی از خود در محفظه حباب (وسیله‌ای که در آن ذرات بنیادی از میان هیدروژن مایع عبور و باعث جوشیدن آن شده و ردی از حباب از خود بر جای می‌گذارند) باقی می‌گذارند و داشنمندان می‌توانند انها را ببینند. نتایج این آزمایش حقایق بسیاری راجع به آغاز جهان در اختیار ما می‌گذارد، زیرا انرژی آزاد شده از تصادم ذرات بنیادی شبیه به انرژی ذراتی است که در لحظات اولیه انفجار بزرگ حاصل شده است. عالم در ابتدا چگونه به نظر می‌آمد؟ آشکار است برای آگاهی از چگونگی اولین ثانیه‌ها و یا بهتر بگوییم اولین اجزای ثانیه‌های پس از انفجار اولیه نباید از ستاره شناسان پرسید، بلکه در این مورد باید به فیزیکدانهای متخصص در امر فیزیک ذرات مراجعه کرد که در مورد تشعشعات و ماده در شرایط کاملا سخت و غیر عادی تحقیق و تجربه می‌کنند.تاريخ : پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢ | ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : رضا ارخودی قلعه نوئی | نظرات ()
  • ریه | وبلاگ شخصی