تمامی نمونه سوالات دروس پایه ی پنجم ابتدایی

درس اول

1- خاصیتهای مواد کدامند؟ رنگ – بو – مزه – حجم

2- ما برای شناسایی مواد از چه چیزهایی استفاده می کنیم ؟ از خاصیتهای مواد

3- مولکول چیست؟ کوچکترین بخش هر ماده که خاصیتهای آن ماده را داشته باشد.

4- چرا مواد خاصیتهای مختلفی دارند؟ چون مولکولهای آنها با هم فرق دارد

5- حالت مولکولها در مواد جامد چگونه است؟  فاصله ی مولکولها کم است، مولکولها با نیروی زیادی یک دیگر را می ربایند و مولکولها نمی توانند حرکت کنند و فقط سر جای خود می لرزند

6- چرا شکل مواد جامد ثابت است تغییر نمی کند؟ جواب سؤال 5

7- حالت مولکولها در مواد مایع چگونه است؟  فاصله ی مولکولها از جامد بیشتر است، ربایش مولکولها کمتر از جامد است و مولکولها مانند دانه های زنجیر به هم وصل هستند و مولکولها روی هم سر می خورند

8- چرا یک مایع به شکل ظرفی که در آن ریخته می شود در می آید؟ جواب سؤال 7

9- حالت مولکولها در مواد گاز چگونه است؟  فاصله ی مولکولها زیاد است، در بین آنها تقریبا ربایش وجود ندارد و مولکولها می توانند آزادانه به هر طرف بروند

10- چرا گازها در همه جای محیط پخش می شوند؟ جواب سؤال 9

11- عنصر چیست؟ به موادی که اتم های آن یکسان باشد عنصر می گویند

12- چند  عنصر مثال بزنید: طلا- آهن – اکسیژن- مس – آلومنیوم

13- ترکیب چیست؟ به موادی که اتم های آن یکسان نباشد و از چند نوع اتم درست شده باشند ترکیب می گویند.

14- چند ترکیب مثال بزنید: نفت- نمک- شیشه- شکر- آب

15- مولکولهای آب از چه اتم هایی تشکیل شده اند؟ از یک اتم  اکسیژن و دو اتم هیدروژن

16- چرا اکسیژن عنصر است؟ چون اتم های آن یکسان است.

درس دوم

1- مواد به چند شکل تغییر می کنند؟ دو شکل 1- تغییر شیمیایی 2- تغییر فیزیکی

2- تغییرات فیزیکی کدامند؟ تغییراتی هستند که درآنها ماده به ماده ی جدیدی تبدیل نشود و خاصیتهای آن ماده عوض نشود و ماده به حالت اولش بر گردد

3- چند تغییر فیزیکی مثال بزنید: بریدن چوب – خرد شدن کاغذ- یخ زدن آب- تبخیر آب- ذوب شدن یخ

4- تغییرات شیمیایی کدامند؟ تغییراتی هستند که در آنها ماده به ماده ی جدیدی تبدیل شود و خاصیتهای آن ماده عوض شود و ماده به حالت اولش بر نگردد

5- چند تغییر شیمیایی مثال بزنید: کپک زدن نان – زرد شدن برگ درختان- سوختن چوب – زنگ زدن آهن

6- اکسید آهن چیست؟ آهن در مجاورت هوای مرطوب دچار تغییر شیمیایی می شود و زنگ می زند که به زنگ آهن اکسید آهن می گویند

7- چرا زنگ زدن آهن یک تغییر شیمیایی است؟ چون شکل و رنگ و مزه و مقاومت آهن زنگ زده با آهن معمولی فرق دارد

8- چه عواملی در زنگ زدن آهن مؤثرند؟ رطوبت- ضخامت- حرارت- زمان

9- چرا آهن را رنگ می زنند؟ چون از رسیدن رطوبت و اکسیژن به آهن جلوگیری کنند

 

درس سوم

1- اجسام چه موقع حرکت می کنند؟ وقتی ما به جسم نیرو وارد کنیم

2- وقتی نیروی ما برای انجام کاری کافی نیست چه می کنیم؟ از ماشینها استفاده می کنیم

3- اهرم چیست؟ نوعی ماشین ساده است که در انتقال نیرو به ما کمک می کند

4- چند نوع اهرم مثال بزنید: درنوشابه باز کن ، قیچی، فرغون، میخ کش

5- سه قسمت اصلی اهرم را نام ببرید: تکیه گاه – قسمتی که ما به اهرم نیرو وارد می کنیم- قسمتی که اهرم به جسم نیرو وارد می کند

6- هر چه طول اهرم بلند تر باشد کار برای ما آسان تر است.

7- ماشین چیست؟ به وسایلی مانند اهرم و سطح شیب دار که کار را برای ما آسان

می کنند ماشین می گویند

8- چند نوع ماشین داریم؟ دو نوع 1- ماشین ساده 2- ماشین پیچیده

9- ماشین ساده چیست؟ ماشینی است که ساختمان ساده ای دارد

10- چند ماشین ساده مثال بزنید: پیچ گوشتی – انبر دست- اهرم- قرقره- سطح شیب دار

11- ماشین پیچیده چیست؟ ماشینی است که از به هم پیوستن چند ماشین ساده درست شده باشد

12- چند ماشین پیچیده مثال بزنید: اتومبیل- دوچرخه – ماشین لباسشویی- چرخ گوشت

13- موتور الکتریکی چیست؟ وسیله ای است  که انرِژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند

14- چند وسیله نام ببرید که موتور الکتریکی دارند: کولر- دلیر – پنکه – ماشین لباسشویی

درس چهارم

1- ما چه موقع اجسام را می بینیم ؟ وقتی نور تابش شده یا باز تابش شده به چشم ما بتابد.

2- چند نوع چشمه ی نور داریم؟ دو نوع 1- چشمه ی نور طبیعی  2- چشمه ی نور مصنوعی

3- چند چشمه ی نور طبیعی مثال بزنید. 1- خورشید 2- ستاره 3- رعد و برق 4- کرم شب تاب

4- چند چشمه ی نور مصنوعی مثال بزنید. 1- چرغ نفتی 2- چراغ برق 3- شمع

5- رنگین کمان چگونه به وجود می آید؟ اگر پس از باران بلافاصله هوا آفتابی شود نور خورشید به ذرات ریز باران که در هوا معلق است برخورد می کند. قطره های باران مثل منشور نور خورشید را تجزیه می کنند و رنگین کمان به وجود می آید

6- چرا به ذره بین عدسی هم می گویند؟ چون معمولا ذره بین را از شیشه ای به شکل عدس می سازند

7- چرا در کانون عدسی گرمای زیادی وجود دارد؟ چون عدسی نور و گرما را در یک نقطه جمع می کند

8- چند وسیله نام ببرید که در آنها عدسی به کار رفته باشد: عینک – تلسکوپ- میکروسکوپ- دوربین شکاری- دوربین فیلمبرداری- دوربین عکاسی

9- شباهت عدسی و کوره ی آفتابی در چیست؟ هر دو نور و گرما را در یک نقطه جمع می کنند

درس پنجم

1- زمین شناسان با مطالعه ی سنگهای رسوبی چه اطلاعاتی به دست می آورند؟

درباره ی آب و هوای گذشته و محل دریاها  و خشکی ها و دربارهی گیاهان و جانورانی که در گذشته زندگی می کردند اطلاعاتی به دست می آورند

2- فسیل چیست؟ به آثاری که از جانداران قدیمی در لابه لای سنگها باقی مانده باشد فسیل یا سنگواره می گویند

3- چند نوع فسیل داریم؟ 2 نوع 1- آثاری که از جاندار باقی مانده مانند رد پا 2- قسمتی از بدن جاندار در سنگ باقی مانده مانند استخوان

4- ترتیب پیدایش جانداران روی کره ی زمین را بنویسید. 1- تک سلولی ها

 2- بی مهر گان 3- مهره داران 4- دوزیستان 5- خزندگان 6- پرندگان 7- پستان داران

5- با پیدایش گیاهان زندگی بر روی خشکیهای زمین شروع شد

6- به خزندگان بزرگ قدیمی داینوسور می گویند که به معنی سوسمار ترسناک است

7- داینوسورها حدود 65 میلیون سال پیش از بین رفتند

8- بعد از نابودی داینوسورها پرندگان و پستانداران زیاد شدند

9- زمین شناسان می گویند در ابتدا روی زمین فقط یک خشکی و یک اقیانوس وجود داشته است

10- در حدود 200 میلیون سال پیش خشکی بزرگ شروع به تقسیم شدن کرد

11- مراحل تشکیل سنگ رسوبی رابنویسید. 1- حمل رسوبات توسط سیلاب 2- ته نشین شدن رسوبات در دریا 3- فشرده شدن رسوبات در ته دریا

12- وقتی در کوهی فسیل ماهی پیدا شود نشانه ی چیست؟ نشانه ی این است که در آن جا دریا بوده است

درس ششم

1- چرا خا ک برای کشاورزی لازم است؟ چون مواد معدنی لازم برای گیاه را دارد

2- در اثر خرد شدن سنگها در طول سالیان دراز خاک درست می شود

3- به چند روش خاک تشکیل می شود؟ 1- در اثر گرم و سرد شدن سنگها 2- در اثر یخ زدن آب در شکاف سنگها 3- در اثر غلتیدن سنگ در کف رودخانه ها یا طوفان ها 4- در اثر فشار ریشه ی گیاهان به سنگها

4- برا ی تشکیل لایه ای از خاک به قطر یک سانتیمتر تقریبا  200 سال زمان لازم است

5- خاک در بیابان بیشتر تشکیل می شود یا در جاهای پر باران ؟ چرا؟ در بیابان چون عوامل تشکیل خاک در آنجا بیشترو قوی تر عمل می کند

6- گیا خاک چیست؟ به مواد تیره رنگی که در خاک وجود دارد و از بقایای بدن جانوران و گیاهان مرده به وجود آمده است گیاخاک می گویند.

7- گیا خاک در کدام قسمت خاک بیشتر است؟ در سطح خاک

8- برای کشاورزی خاک رو مهم است یا خاک زیر؟ چرا؟ خاک رو – چون مقدار بیشتری گیاخاک دارد

9- برای بر گرداندن مواد معدنی به خاک چه کارهایی می توان کرد؟ 1- شخم عمیق 

2- کود دادن 3- استفاده نکردن از زمین به مدت یک سال

درس هفتم

1- فاصله ی زمین تا مرکز آن چقدر است؟ شش برابر فاصله ی  بندر عباس تا تهران یعنی 6400 کیلومتر

2- لایه های زمین را به ترتیب نام ببرید. پوسته ،گوشته ،هسته

3- جنس پویسته از چیست؟ از سنگ و خاک

4- پوسته برای ما چه فایده هایی دارد؟ مقداری نفت و زغال سنگ و گاز و آب و فلزات را در خود دارد

5- فرق گوشته و پوسته در چیست؟ گوشته بسیار کلفت تر و داغ تر از پوسته است

6- سنگهای گوشته چه حالتی هستند؟ نیمه جامد

7- قسمت های هسته را نام ببرید. 1- هسته ی درونی 2-  هسته ی بیرونی

8- جنس هسته از چه فلزاتی است؟ آهن ونیکل

9- آتشفشان چیست؟ اگر سنگها ی ذوب شده ی داخل زمین راهی به بیرون پیدا کنند و از زمین خارج شوند به آن آتشفشان می گویند

10- مخروط آتشفشان چیست؟ موادی که از دهانه ی  آتشفشان خارج می شوند پس از مدتی تبدیل به سنگ می شوند و مخروط آتشفشان را به وجود می آورند

11- از دهانه ی آتشفشان چه چیزهایی خارج می شوند؟ مواد مذاب – مواد جامد- گاز

12- خاکستر آتشفشان چیست؟ اگر مواد جامد آتشفشانی دانه ریز باشند به آنها خاکستر آتشفشانی می گویند

13- دو کوه آتشفشانی در ایران نام ببرید. دماوند و تفتان

14- در خرابی های ناشی از زلزله چه عواملی مؤثرند؟ 1- شدت زلزله 2- استحکام زمین 3- استحکام ساختمان ها

15- در هنگام زلزله به چه محلهایی مراجعه کنیم؟ 1- کنار دیوارهای داخلی 2- زیر میز محکم 3- داخل راه روهای کم وسعت 4- داخل چارچوب در

16- در هنگام زلزله به چه محلهایی نباید مراجعه کنیم؟ 1- آشپزخانه 2- کتابخانه

3- زیر سقف های وسیع 4- کنار دیوارهای خارجی

17- اگر در هنگام زلزله در کوچه باشیم از چه محل هایی باید دوری کنیم؟ 1- پل های هوایی و عابر پیاده 2- کنار ساختمان های بلند 3- تیرهای برق

درس هشتم

1- چرا جانداران ساده (آغازیان ) جزء گیاهان و جانوران محسوب نمی گردند؟ چون ساختمان بدن آنها بسیار ساده است و در بدن آنها بافت دیده نمی شود

2- جانداران ساده چند دسته اند؟ سه دسته  1- جلبکها 2- قارچها 3- باکتری ها

3- شباهت جلبکها و گیاهان در چیست؟ هر دو سبزینه دارند و غذا سازی می کنند

4- جلبکها در چند رنگ دیده می شوند؟ سه رنگ 1- سبز 2- قهوه ای 3- قرمز

5- فایده ی جلبکها چیست؟ - غذای جانداران دریایی هستند 2- غذای بعضی مردم هستند 3- در صنعت بستنی سازی و خمیر دندان سازی استفاده می شوند

۶- از جانداران ساده جلبکها و قارچها نوع پر سلولی دارند ولی باکتری ها فقط تک سلولی هستند

7- طول برخی جلبکهای پر سلولی به 60 متر هم می رسد

8- فراوان ترین جانداران روی کره ی زمین کدامند؟ باکتری ها

9- باکتری ها در کجا یافت می شوند؟  تقریبا در هر جایی  که موجود زنده ای یافت شود

10- فاید ه ی باکتری ها چیست؟ 1- تهیه ی کود 2- تهیه ی ماست از شیر 3- تهیه ی سرکه از انگور – 4- تجزیه ی  بدن موجودات مرده

11- چه عواملی در تولید مثل باکتری ها مؤثرند؟ 1- نوع باکتری 2- دمای محیط 3- شرایط محیط

12- ضرر باکتری ها چیست؟  باکتری ها عامل بیماری هایی مثل وبا و کزاز و سل هستند

13- چند نوع باکتری داریم؟ سه نوع 1- میله ای  2- کروی 3- خمیده

14- تفاوت قارچها و گیاهان چیست؟ قارچها سبزینه ندارند و نمی توانند غذا سازی کنند

15- فایده ی قارچها چیست؟ 1- تجزیه ی بدن موجودات مرده 2- تهیه ی پنی سیلین

3- مخمر 4- خوراک انسانها  و حیوانات

16- ضرر قارچها چیست؟ آنها عامل بیماری هایی مثل زخم لای انگشتان پا و کچلی هستند

17- چند نوع قارچ داریم؟ دو نوع 1- قارچ چتری  2- کپک

18- قارچها به وسیله ی سلولهای بسیار ریزی به نام هاگ که در هاگدان تولید می شوند تولید مثل می کنند

19- مخمر چیست؟ نوعی قارچ ذره بینی است که  در خمیر وجود دارد و باعث ور آمدن خمیر می شود

درس نهم

1- میکروب چیست؟ موجودات ریزی هستند که با چشم دید ه نمی شوند و ما را بیمار می کنند

2- چرا در گذشته بیماری به سر عت  در میان مردم پراکنده می شد؟ چون مردم نمی دانستند چه نکات بهداشتی را با ید رعایت کنند.

3- چند نوع میکروب وجود دارد؟ سه نوع – باکتری – قارچ – ویروس

4- فرق ویروس و بقیه میکروبها چیست؟ 1- ویروس از بقیه ی میکروبها کوچکتر است و حتی می تواند وارد سلول شود2- ویروس فقط می تواند در داخل بدن موجود زنده فعالیت کند

5- بیرون از بدن موجودات زنده ویروس چه وضعیتی دارد؟ ویروس فقط در داخل بدن موجود زنده  فعال امت و بیرون از آن آثار زنده بودن از خود نشان نمی دهد.

6- ویروس آنفولو آنزا به دستگاه تنفسی و ویروس فلج اطفال به دستگاه عصبی می رود.

7- چند بیماری نام ببرید که عامل ایجاد کننده ی آن باکتری باشد؟ حصبه ، وبا ، کزاز ، سل

8- چند بیماری نام ببرید که عامل ایجاد کننده ی آن ویروس باشد؟ آبله، فلج اطفال ، سرخک،آنفو لو آنزا، هاری

9- چند بیماری نام ببرید که عامل ایجاد کننده ی آن قارچ باشد؟ کچلی ، زخم لای انگشتان پا، برفک دهان نوزادان، زنگ گندم

10- بدن از چند راه جلوی ورود میکروب را می گیرد؟ چهار  راه. 1- پوست 2- مخاط 3- شیره ی معده 4- گلبولهای سفید

11- مخاط چیست؟ ماده ی چسبناک و میکروب کشی که سطح داخلی بینی و دهان را می پوشاند

12-  مخاط چگونه میکروب را از بین می برد؟ در داخل مخاط ماده ی میکروب کشی وجود دارد که میکروبها را می کشد.

13- در داخل معده میکروبها چگونه از بین می روند ؟ به وسیله ی شیره ی معده

14- در چه مواقعی پوست نمی تواند جلوی ورود میکروب رابگیرد؟ وقتی پوست پاره شده باشد

15- میکروبها ازچه راهی در بدن به همه جا می روند؟ از راه خون

16- در خون چند نوع گلبول داریم؟دو نوع 1- گلبولهای سفید 2- گلبولهای قرمز

17- وظیفه ی گلبول سفید چیست؟ آنها به میکروبها و عوامل مزاحم دیگر حمله می کنند و به این روش از بدن دفاع می کنند.

18- گلبولهای سفید به چند روش میکروبها را از بین می برند؟ 3روش 1- میکروبها را می خورند 2- آنها را تکه تکه می کنند 3- پادتن ترشح می کنند

19- چه موقع انسان بیمار می شود؟ وقتی گلبولهای سفید نتوانند در برابر میکروبها مقاومت کنند

20- کار دارو چیست؟ دارو به گلبولهای سفید برای دفاع از بدن کمک می کند

21- چند نوع دارو داریم؟ 2 نوع 1- آنتی بیوتیک ها 2- ضد عفونی کننده ها

22- فرق ضد عفونی کننده ها و آنتی بیوتیک ها چیست؟ ضد عفونی کننده ها بیرون از بدن میکروب را از بین می برند مثل بتادین ولی آنتی بیو تیک ها داخل بدن میکروب را می کشند مثل پنی سیلین

23- کاشف پنی سیلین چه کسی بود؟ فلمینگ

24- پنی سیلین چیست؟ اولین آنتی بیو تیک است که توسط فلمینگ کشف شد و از نوعی قارچ تهیه می شود

25- واکسن چیست؟ میکروب ضعیف شده یا کشته شده ی بیماری است که به بدن تزریق می شود تا گلبولهای سفید پادتن آن بیماری را ترشح کنند

26- واکسن سرخک چگونه عمل می کند؟ این واکسن در کودکی تزریق می شود و با عث می شود گلبولهای سفید پادتن این بیماری را ترشح کنند .این پادتن د ر خون انسان باقی می ماند تا انسان هیچ گاه به این بیماری مبتلا نشود.

 

درس دهم

1- ما چگونه  صدا را می شنویم؟ وقتی صدا یی تولید می شود باعث لرزش هوا می شود ، لرزش هوا پرده ی گوش را می لرزاند واین لرزش توسط  استخوانهای سه گانه به حلزون گوش منتقل می شود . به این ترتیب عصب شنوایی به مغز پیام می فرستد

2- مهمترین عیب شنوایی سنگینی گوش است.

3- علت های سنگینی گوش چیست؟ 1- جرم گرفتن پرده ی گوش 2- پاره شدن پرده ی گوش

4- چگونه از گوش خودمان مواظبت کنیم؟ 1- جسم نوک تیز داخل گوش خود نکنیم     

2- در جاهایی که صداهای خیلی بلند وجود دارد قرار نگیریم یا از گوشی مخصوص استفاده کنیم 3- به گوش کسی ضربه نزنیم 4- در گوش کسی داد نزنیم

5- برای حس کردن مزه ی یک خوراکی باید مولکولهای آن ماده با آب دهان مخلوط شود

6- برای اینکه بوی چیزی را حس کنیم باید مولکولهای آن همراه هوا به بالای بینی برسد

7- زبان در برابر چند مزه حساس است؟ 4مزه – شوری- شیرینی – ترشی – تلخی

8- کار پوست حس کردن گرمی و سردی و زبری و نرمی و فشار و درد است.

9- ما چند حس داریم ؟ 5 حس

10- اندام های حسی را نام ببرید. چشم – گوش – زبان – بینی – پوست

11- به جز پوست که تمام سطح بدن را پوشانده است بقیه ی اندام ها ی حسی در سر قرار دارند.

12- بیشتر اطلاعات ما از دنیای اطراف از طریق حس بینایی به دست می آید.

13- پیامی که از چشم به مخ می رود باعث می شود ما نور و رنگ و شکل اشیا را تشخیص بدهیم.

14- نزدیک بین چه کسی است؟ کسی که فقط اجسام نز دیک را خوب می بیند

15- دوربین چه کسی است؟ کسی که فقط اجسام دور را خوب می بیند.

16- عیبهای مهم چشم کدامند و چگونه از بین می روند؟ نزدیک بینی و دور بینی و با عینک از بین می روند.

17- عینک چه کمکی به چشم بیمار می کند؟ باعث میشود تصویر درست روی پرده ی چشم بیا فتد.

18- بیبشتر نزدیک بینی ها و دور بینی ها ارثی هستند.

19- علامت کسانی که چشمشان ضعیف است چیست؟ 1- سرشان را به کتاب نزدیک می کنند 2- چشمشان را به هم می فشارند

20- مردمک چشم در برابر نور چه تغییری می کنند؟ در نور زیاد تنگ و در نور کم گشاد می شود

21- برای مرقبت از چشم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ 1- در نور کم مطالعه نکنیم 2- دست کثیف به چشم نزنیم 3- با چیزهای نوک تیز بازی نکنیم.

 

درس یازدهم

1- غذاهای انسانها چند  دسته اند؟  دو دسته 1- جانوری  2- گیاهی

2- گیاهان  تولید کننده ی غذاهای جانوران هستند.

3- همه ی  موجوداتی که از گیاهان تغذیه می کنند مصرف کننده نام دارند.

4- زنجیره ی غذایی چیست؟ به چند جانور که با هم رابطه ی غذایی دارند زنجیره ی غذایی می گویند .

5- هر زنجیره ی غذایی حد اقل از 3 سه حلقه تشکیل می شود که حلقه ی اول یک تولید کننده است .

6- شبکه ی غذایی چیست؟ به چند زنجیره ی غذایی که با هم رابطه داشته باشند شبکه ی غذایی می گو یند.

7- محیط زیست چیست؟ به همه ی چیزهایی که در اطراف ما قرار دارندو بر روی زندگی ما اثر می گذارند محیط زیست  می گویند.

8- منابع طبیعی چیست؟ به همه ی چیزهایی که در اطراف ما قرار دارند و ما از آن استفاده می کنیم منابع طبیعی می گویند.

9- منابع طبیعی زنده و غیر زنده کدامند؟ منابع طبیعی زنده مثل گیاهان و جانوران و منابع طبیعی غیر زنده مثل آب و خاک و هوا.

10- منابع طبیعی چند دسته اند؟ دو دسته 1- جبران شدنی 2- جبران نشدنی

11- منابع طبیعی جبران شدنی چیست؟ منابعی که در صورت مصرف ، خیلی زود جبران شود.

12- منا بع طبیعی جبران نشدنی چیست؟ منابعی که در صورت مصرف ، خیلی زود جبران نشود.

13- برای منابع طبیعی جبران شدنی مثال بزنید.هوا- چمن-

14- برای منابع طبیعی جبران نشدنی مثال بزنید: خاک- جنگل-

  ناراحت قلب عصبانی گریه یول ساکت خوشمزه دروغگو به من زنگ بزن چشمک خجالت از خود راضی خنده بامن حرف نزن قهر متفکر منتظر کلافه
/ 13 نظر / 409 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ناشناس

دستتون درد نکنه

ناشناس

ممنوم

یک دوست

سولا کمن[قهر][ناراحت][زودباش][من نبودم][هیپنوتیزم]

مبینا

عالی بود خوشم آمد

مرسی عااااااااااااااااااااااالی بود

زهرا

عالی بود ممنون

امیر علی

عالللللللللللللللللللللللللللللللی بود

امیر عطا ، یاشار، نگار، ساناز، فرهاد، امیر حسين

خیلی خیلی خوب بود

nazanin

واقعا عالی بودن . خانم معلم ما اصلا سوال نمیگه که بنویسیم . خیلی به دردم خورد.

نیما

مرسی واقعا برای نوبت دوم سوالها عالی هستند خسته نباشی[گل]